Съкращаване на WAIT – Достъп на пациенти до нови лекарства в Европа

Достъп Нови Лекарства Се Увеличава Различни Страни Членки

Разликите във времето, необходимо на пациентите за достъп до нови лекарства в различните държави-членки на ЕС, се увеличават. Публикуваното най-изчерпателно проучване на индикаторите EFPIA WAIT  до момента установи, че средното време за стартиране на реимбурсация за иновативни лечения в страните от ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) продължава да е 511 дни. Пациентите в Германия чакат около 133 дни за достъп до нови лекарства в сравнение с пациентите в Румъния, които чакат над 899 дни. За България средното време е 764 дни. 

WAIT – Waiting to Access Innovative Therapies

Докладът подчертава неравнопоставеността на достъпа на пациентите в Европа. Остават значителни разлики между страните и в броя на новите лекарства, които са налични в даден момент и обикновено пациентите в Централна и Източна Европа и от по-малките държави-членки чакат най-дълго за достъп до нови лечения.


Говорейки за доклада, генералният директор на EFPIA (Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации) Натали Мол казва. „За пациентите и здравните системи ситуацията е несъстоятелна. След години на изследвания и разработки в области на неудовлетворени нужди, компаниите искат техните лекарства да достигнат до пациентите възможно най-бързо. Вярваме, че е време за промяна”.  

През последните две години EFPIA документира причините за неравенствата в достъпа, като установи, че има 10 взаимосвързани фактора, които обясняват липсата и забавянето. Анализ на Charles River Associates, заключава, че бариерите и забавянията се коренят в системите и процесите за достъп до лекарства в държавите-членки и съответното въздействие върху вземането на търговски решения. EFPIA вярва, че по-бързият и по-справедлив достъп в цяла Европа е постижима цел. 

Това изисква споделено разбиране на бариерите и забавянията, както и конкретни ангажименти от страна на индустрията, ЕС и държавите-членки за улесняване на промяната в партньорството. Следващата седмица EFPIA ще сподели подробни предложения, които се стремят да намалят неравенствата и да проучат модели за обсъждане със заинтересованите страни, за да направят цените на лекарствата по-добре отразяващи както стойността, която те предоставят за пациентите и обществата, така и икономическите условия на отделните страни. Тъй като причините, поради които пациентите чакат по-дълго за лекарства в различните европейски страни, са многофакторни, ние вярваме, че само чрез съвместна работа можем да осигурим по-бърз и по-равноправен достъп за пациентите в цяла Европа. 

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.