Подкрепа от страна на фармацевтите удвоява шанса за успех при отказване от тютюнопушенето

отказване цигари никорет

Фармацевтите, които предоставят съвети за отказване от тютюнопушенето, осигуряват по-добри крайни резултати за хората, които са решили да спрат цигарите1.

Според проучване, инициирано от Johnson & Johnson Consumer Health EMEA (J&J), повече от половината (55%)3 от пушачите заявяват, че искат да живеят без тютюн и никотин.

Проучванията на J&J разкриват, че интересът на пациентите към отказване от тютюнопушенето нараства, като 28% от пушачите в Обединеното Кралство посочват COVID-19 като основна причина за отказване3. Очаква се тенденцията за отказване на цигарите да се увеличава и след обявяване на данните на СЗО, които показват, че пушенето е свързано с повишена тежест на заболяването и смърт при хоспитализирани пациенти с COVID-19 4

Основен преглед на Cochrane показа, че наличието на обучени фармацевти, които предлагат индивидуални сесии с пушачи, базирани на научна информация за промяна в поведението, е увеличило 2х успешното отказване от тютюнопушенето в сравнение с липса на подкрепа или подкрепа с по-нисък интензитет1. Прегледът показа, че този подход е едновременно рентабилен и се оценява от пушачите, които искат да спрат цигарите1.

Според предишно проучване на J&J, е установено, че повече от 8 от общо 10 фармацевта се интересуват от лечението на пушачите, които искат да спрат цигарите5.

„Знаем, че поведенческата намеса и подкрепа в аптеките, заедно с фармакотерапевтични съвети, са безценни за пушачите, които искат да спрат цигарите. Тъй като все повече пушачи се опитват да откажат тютюнопушенето, фармацевтите играят жизненоважна роля”, казва д-р Марк Уат, старши директор по медицински въпроси, Johnson & Johnson Consumer Health EMEА.

COVID-19 може косвено да е помогнал за намаляване на броя на социалните пушачи, тъй като ограниченията възпрепятстват възможността за пушене в социален аспект 2. Тъй като пандемичните мерки свързани с настоящото затваряне в Обединеното Кралство започват да се разхлабват, фармацевтите имат възможност да подкрепят социалните пушачи, които иначе могат да се върнат към старите навици.

Фармацевтите най-често препоръчват монотерапия или комбинирана Никотин – заместителна терапия (НЗТ). Средно 88% препоръчват поне един Никотин-заместителен продукт, докато 97% смятат, че пушачите са по-склонни да откажат цигарите завинаги, като използват комбинация от два Никотин- заместителни продукти5.

94% от фармацевтите споделят, че най-често препоръчват никотинови пластири, а една трета (34%)5 казват, че препоръчват никотинови дъвки.

Данните показват, че пушачите са по-склонни да откажат тютюнопушенето окончателно, като използват комбинация от два Никотин – заместителни продукта, в сравнение с използването на монотерапия6.

Ключовата роля за фармацевтите да подкрепят пушачите, които искат да откажат цигарите
Фармацевтите, анкетирани от J&J, показват, че виждат своята ясна роля като партньор на пушачите и по-специално в:

 • Обяснение и обсъждане на лекарства за отказване от тютюнопушене, например НЗТ
 • Препоръчване на поведенческа промяна в отговор на ключови житейски събития като бременност или заболяване, както и календарни събития като Нова година или Дни без тютюнев дим.
 • Консултиране и препоръка на Никотин- заместителна терапия за отказване на тютюнопушенето.

Съвети, които фармацевтите използват в подкрепа на пушачите:

 • Насочване към оценка на цялостното белодробно здраве на пациента (изследване на въглероден окис и проверка за ХОББ)
 • Разговори за начина на живот, включително контрол на симптомите на отнемане (никотинов глад)
 • Определяне на най-доброто лечение за всеки отделен пациент
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.