EMA започна преглед на tocilizumab при пациенти с тежък COVID-19

тоцилизумаб covid-19

EMA започна преглед на tocilizumab (Roactemra®) за тежък COVID-19. 

Тоцилизумаб се свързва специфично както с разтворимите, така и с мембранносвързаните IL-6 рецептори (sIL-6R и mIL-6R). Доказано е, че тоцилизумаб инхибира sIL-6R- и mIL-6Rмедиирания сигнал. IL-6 е плейотропен провъзпалителен цитокин, произвеждан от редица типове клетки, включително T- и B-клетките, моноцитите и фибробластите. IL-6 участва в различни физиологични процеси като T-клетъчно активиране, индукция на секрецията на имуноглобулини, индукция на острата фаза на протеиновия синтез в черния дроб и стимулиране на хемопоезата. IL-6 е свързан с патогенезата на заболявания, включващи възпалителни заболявания, остеопороза и неоплазми.

Вече е одобрен за COVID-19 в САЩ

Основата за одобрението на тоцилизумаб при лечението на пациенти с COVID-19 са били: четири клинични проучвания-рандомизирано, контролирано, проучване с отворена платформа (Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy- RECOVERY ) и три рандомизирани, двойно-слепи, плацебо -контролирани проучвания (EMPACTA, COVACTA и REMDACTA). Ако хоспитализираните пациенти са получавали тоцилизумаб в допълнение към рутинните грижи, включително кортикостероиди, рискът от смърт е намален през 28-дневния период на проследяване и продължителността на техния болничен престой е съкратена. Рискът от включване на пациентите с вентилатор или смърт след 28 дни също е по-малък.

ЕМА планира да оцени научните данни за тоцилизумаб до октомври и след това да вземе решение относно препоръката за одобрение.

Само с тежък COVID-19

Тоцилизумаб трябва да се използва само при възрастни с тежък COVID-19, които вече получават глюкокортикоиди и са хоспитализирани, а също така получават кислород или са механично вентилирани. 

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.