EMA получи заявление за разрешение за употреба на Lagevrio (молнупиравир) за лечение на пациенти с COVID 19

EMA започна оценяването на заявление за разрешение за употреба на пероралното антивирусно лекарство Lagevrio (молнупиравир). Lagevrio, който се разработва от Merck Sharp & Dohme в сътрудничество с Ridgeback Biotherapeutics и…