Взаимодействие с повишено внимание: ацетилсалицилова киселина и метамизол

Едновременният прием на метамизол и ацетилсалицилова киселина (АСК), може да доведе до намаляване на ефекта на АСК върху агрегацията на тромбоцитите. Комитетът по фармакологична бдителност…