Може ли България да стане „Аптека на Европа“?

Съвместна публикация на Германо-Българската индустриално-търговска камара и Фондация „Конрад Аденауер“ в България разглежда настоящата структура на българската фармацевтична индустрия и показва перспективи за нейното бъдещо…

EMA дава зелена светлина за нов вид лекарства за сън

Европейската агенция по лекарствата (EMA) препоръчва одобрението на даридорексант (Quviviq™) за лечение на възрастни пациенти с тежки нарушения на съня. Антагонистът на орексиновия рецептор блокира свързването…

Европейската регулаторна мрежа за лекарства приема общ стандарт на ЕС за електронна информация за лекарствени продукти

Европейската регулаторна мрежа по лекарствата прие общ стандарт за електронна продуктова информация (ePI) за лекарства в Европейския съюз (ЕС). Това ще проправи пътя за по-широко разпространение на безпристрастната и актуална…

EMA започва преглед на безопасността на инхибиторите на Janus киназа за възпалителни заболявания

Комитетът за безопасност на ЕМА (PRAC) започна преглед на безопасността на инхибиторите на Янус киназа (JAK), използвани за лечение на някои хронични възпалителни заболявания (ревматоиден артрит,…

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.