Срокове за отчитане на аптеките към НЗОК декември 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НЗОК, чрез съответните РЗОК информира аптеките за сроковете на отчитане в последния месец на 2019.

„Относно плащанията през м. декември Ви уведомявам за съкратените срокове за изпращане на отчетите, специфичните срокове за изпращане на месечните известия и крайните срокове за изпращане от Ваша страна на финансово-отчетни документи.

  1. Период 16.11.2019 г. – 30.11.2019 г.

Аптеките представят електронните отчети в утвърдени от НЗОК формати за предоставените през периода продукти до 04.12.2019 г. включително. Същият срок се отнася и за заявките за заплащането на отпуснатите лекарствени продукти на ветерани от войните и на военноинвалиди/военнопострадали.

  • Период 01.12.2019 г. – 15.12.2019 г.

Аптеките представят електронните отчети в утвърдени от НЗОК формати за предоставените през периода продукти до 18.12.2019 г. включително.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Обява за работа - аптека Медея

  • Пусни файловете тук или
    Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.