Sanofi започва проучване на sarilumab срещу усложненията на COVID-19

Sanofi и Regeneron Pharmaceuticals обявиха, че са започнали клинично проучване за оценка на sarilumab (Kevzara®) при хоспитализирани пациенти, с тежка форма на COVID-19.

Sarilumab е човешко моноклонално антитяло (подтип IgG1), което се свързва специфично с разтворимите и мембранно-свързаните IL-6 рецептори (IL-6Rα), и инхибира IL-6-медиираната сигнализация, която включва широко разпространения сигнално-трансдукционен гликопротеин 130 (gp130) и сигнален трансдюсер и активатор на транскриптон-3 (STAT-3). При функционални, базирани на човешки клетки тестове, sarilumab е в състояние да блокира IL-6 сигналния път, измерено като инхибиране на STAT-3 само в присъствието на IL-6.

IL-6 е плейотропен цитокин, който стимулира различни клетъчни отговори, като пролиферация, диференциация, преживяемост и апоптоза и може да активира хепатоцитите да освобождават острофазови протеини, включително С-реактивен протеин (CRP) и серумен амилоид А.

Проучването на sarilumab, при пациенти с COVID-19, ще започне в медицински центрове в Ню Йорк, един от най-засегнатите региони на американската епидемия от COVID-19 и ще оцени безопасността и ефикасността на добавянето на sarilumab, добавен към обичайната поддържаща грижа, в сравнение с поддържаща грижа плюс плацебо. Многоцентровото, двойно-сляпо проучване във фаза 2/3 има адаптивен дизайн с две части и се очаква да обхване до 400 пациенти.

Първата част ще набира пациенти с тежка инфекция на COVID-19 в приблизително 16 американски центъра и ще оцени въздействието на sarilumab върху треската и нуждата на пациентите от допълнително прилагане на кислород. Втората, по-голяма част от проучването ще оцени подобряването на дългосрочните резултати, включително предотвратяване на летален изход и намаляване на необходимостта от механична вентилация, допълнителен кислород и / или хоспитализация.

Учените имат предварителни доказателства, че IL-6 може да играе ключова роля за стимулиране на възпалителния имунен отговор, който причинява остър респираторен дистрес синдром (ARDS) при пациенти с тежко състояние от COVID-19. Първоначалните резултати от друго проучване установява, че пациентите с COVID-19 имат бързо намаляване на треската и 75% от пациентите са с намалена нужда от допълнителен кислород в рамките на дни след получаване на друг IL- 6 рецепторно антитяло (тоцилизумаб). Въз основа на тези резултати наскоро Китай актуализира своите насоки за лечение на COVID-19 и одобри използването на този инхибитор на IL-6 за лечение на пациенти с тежко или критично заболяване.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.