Sanofi и Exscientia се споразумяват за сделка на стойност до 5,2 милиарда долара

sanofi

В съобщение от 07.01.2022г., Sanofi и Exscientia разкриха планове за създаване на изследователско сътрудничество и лицензионно споразумение, с цел разработване на до 15 нови кандидати за малки молекули в областта на онкологията и имунологията.

Съгласно условията, описани подробно в споразумението, Sanofi ще плати на Exscientia авансово плащане от 100 милиона долара. Exscentia ще получи допълнително до 5,2 милиарда долара, при условие че всички етапи за всяка програма достигнат завършване.

Намеренията на компаниите чрез това сътрудничество са да ускорят откриването на лекарства и да подобрят клиничния достъп, като използват съществуващата персонализирана медицинска платформа на Exscientia. Самата платформа приема подход „на първо място за пациента“, като асимилира първични човешки тъканни проби в ранни изследвания.

Използвайки този подход, учените от Exscientia са в състояние да насърчат ориентираността към пациента по-рано в процеса на създаване на лекарства чрез интегриране на данни за пациенти, болести и клинични данни в решения, взети от потенциални кандидати за нови лекарства.

Освен това, Exscientia ще поеме водеща роля както в дизайна на лекарства с малки молекули, така и в процесите на оптимизация до етапа на номиниране на кандидат за разработка. Наред с това, Sanofi ще поеме отговорността за предклиничното и клиничното развитие, производството и по-нататъшната комерсиализация.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.