Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Роля на фармацевтите за безопасността на пациентите - Фармацевт

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Роля на фармацевтите за безопасността на пациентите

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pharmme/pharmacist.bg/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Нов доклад на Международната федерация на фармацевтите (FIP) подчертава значението на фармацевтите за безопасната и правилна употреба на лекарства. Федерацията обобщава какво може да направи всеки отделен фармацевт, но и какво трябва да се промени за повече сигурност на организационно и политическо ниво.

Според Световната здравна организация (СЗО), един от четирима пациенти в световен мащаб претърпява щети в извънболничната помощ, включително от лекарствени грешки. СЗО изчислява, че последното само струва 42 милиарда щатски долара (35 милиарда евро) годишно. Има достатъчно доказателства, че фармацевтичните грижи могат да намалят както броя на грешките, така и разходите, предизвикани от тях.

„Безопасността на лекарствената терапия се превърна в глобален проблем и много държави я поставят на върха на своите национални здравни приоритети“, коментира д-р Париза Аслани, професор в университета в Сидни , Австралия . Тя е съредактор на новото ръководство на Международната федерация на фармацевтите, озаглавено „Ролята на фармацевта за „Лекарства без вреда““. В доклада FIP е събрала информация за това как фармацевтите могат да насърчават безопасността на пациентите на индивидуално ниво, както и на организационно и политическо ниво. Ръководството съдържа примери за добри практики от Австралия, Канада, Финландия , Индия , Нидерландия, Оман , Саудитска Арабия , Южна Африка и САЩ .

„Независимо дали фармацевтите предлагат пряка или непряка грижа за пациентите, всички те играят роля в насърчаването на безопасни, висококачествени здравни грижи“, подчертава професор Аслани. Авторският колектив препоръчва да работим заедно в мултидисциплинарен екип за подобряване на управлението и качеството на риска. „Можем да научим много един от друг“, казва Аслани. Примерите за добри практики също трябва да допринесат за това.

Често грешките възнкват поради липса на ресурси и липса на време. Независимо от това, фармацевтите не трябва да се възпират от поставянето на безопасността на пациентите на преден план в ежедневната им практика и от предприемането на нови стъпки към по-сериозни грижи за безопасност. „Всички сме ангажирани с безопасността на пациентите. Като фармацевти ние сме по-конкретно ангажирани с безопасността на лекарствата“, подчертава Аслани.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ