Ремдезивир ускорява възстановяването при пациенти с COVID-19

Ремдезивир ускорява възстановяването при пациенти с COVID-19, според данни от протичащо клинично проучване.

Gilead Sciences съобщи, че са получени положителни данни от изследване на Националния институт за алергии и инфекциозни заболявания (NIAID) на проучвания антивирусен remdesivir / ремдезивир за лечение на COVID-19.

Ремдезивир е нуклеотиден аналог, който демонстрира широкоспектърна антивирусна активност както in vitro, така и in vivo в животински модели срещу множество новооткрити вирусни патогени, включително Ебола, Марбург, Близкоизточен респираторен синдром (MERS) и тежък остър респираторен синдром (SARS). Тестването in vitro, проведено от Gilead, показа, че Remdesivir е активен срещу COVID-19. Безопасността и ефикасността на ремдезивир за лечението на COVID-19 се оценяват в множество продължаващи фаза III клинични изпитвания.

Хоспитализирани пациенти с COVID-19, получили ремдезивир, се възстановяват по-бързо от подобни пациенти, които са получавали плацебо, според предварителен анализ на данни от рандомизирано, контролирано проучване, включващо 1063 пациенти, започнало на 21 февруари. Изпитването (известно като Adaptive COVID-19 Treatment Trial или ACTT), спонсорирано от Националния институт по алергии и инфекциозни заболявания (NIAID) на САЩ, е първото клинично изпитване, започнало в Съединените щати, за оценка на експериментално лечение на COVID-19.

На 27 април независим съвет за мониторинг на данните и безопасността, който контролира процеса, се срещна, за да прегледа данните и сподели междинния си анализ с проучвателния екип. Въз основа на техния преглед на данните, те отбелязват, че ремдезивир е по-добър от плацебо от гледна точка на основната крайна точка, времето до възстановяване, показател, често използван при грипни проучвания.

Предварителните резултати показват, че пациентите, които са получавали ремдезивир, са имали 31% по-бързо време за възстановяване от тези, които са получавали плацебо (р <0,001). По-специално, средното време за възстановяване е 11 дни за пациенти, лекувани с ремдезивир, в сравнение с 15 дни за тези, които са получавали плацебо. Резултатите също предполагат по-ниска смъртност, като се отчита смъртност от 8.0% за групата, получавала ремедезивир, срещу 11.6% за плацебо групата (р = 0.059).

Remdesivir все още не е одобрен никъде по света и все още не е доказано, че е безопасен или ефикасен за лечението на COVID-19.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.