Provopaine® – уникална пробиотична комбинация за здрави горни дихателни пътища

провопейн пробиотици устна кухина

Provopaine® е пробиотичен продукт с лизозим, който доставя новоизолираните щамове Lactobacillus delbrueckii LE и Lactobacillus rhamnosus LB3, както и Lactobacillus plantarum LM, Bifidobacterium longum и Bifidobacterium bifidum, комбинирани за поддържане на здравето на горните дихателни пътища и устната кухина при деца и възрастни.

В търсене на естествени и същевременно мощни начини за поддържане на здравето на гърлото и устната кухина, без значими странични ефекти, известният микробиолог, д-р Любов Сихел, е създал целево специфичния пробиотичен комплекс – Provopaine®.

Специфичните за целта пробиотични щамове, L. delbrueckii LE и L. rhamnosus LB3, са предназначени да насърчават биологичните механизми, които поддържат здравето на специфични тъкани и органи.

Чрез тази нова пробиотична формула, Provopaine® осигурява специфична поддръжка на горните дихателни пътища. Показано е, че щамовете, избрани в Provopaine® се придържат към клетките на устната кухина и насърчават локалната имуномодулация.

За разлика от други пробиотични щамове, насочени към здравето на горните дихателни пътища, като Streptococcus salivarius, откритите щамове при Provopaine® не се считат за опортюнистични патогени, които могат да бъдат вредни при определени обстоятелства.

Напротив, те са безопасни и добре проучени щамове, проявяващи високи нива на специфична активност и имуномодулиращо поведение. Оценките за безопасност потвърждават, че щамовете са нетоксични и нямат ембриотоксични, мутагенни, тератогенни или канцерогенни ефекти.

В клинично проучване е установено, че щамовете на L. delbrueckii LE и L. rhamnosus LB3, демонстрират високи нива на антагонистична активност към патогени, най-често срещани при хронични и повтарящи се УНГ инфекции.

В допълнение към показаната висока степен на адхезия към лигавицата на горните дихателни пътища, прилагането на пробиотичният състав води до статистически надеждно увеличаване на броя клетки, произвеждащи IgA, както и повишена активност на естествените цитокини.

В допълнение към пробиотичните щамове в Provopaine® включва лизозим. Лизозимът е ензим, често използван за лизиране на бактериални клетки чрез хидролиза на пептидогликана в клетъчните стени.

Пробиотичната бленда в Provopaine®:

 • Подпомага биологичните механизми, които поддържат отоларингиалните тъкани и органи
 • Демонстрира адхезия към лигавицата на устната кухина
 • Демонстрира висока жизнеспособност както в кисела, така и в алкална среда
 • Показва антагонистична активност към опортюнистичната микрофлора, включително щамове Candida
 • Проявява имуномодулиращ ефекти
 • Активира имунокомпетентните клетки чрез CD25 +, CD56 + антигени, NK клетки, IFN
 • Стимулира производството на В-клетъчни лимфоцити, IgA
 • Притежава активиращ ефект върху широк спектър от имунни отговори на клетките на сливиците

Препоръчителна употреба:

 • Като ежедневен пробиотик, се приема по 1 таблетка на ден.
 • В периоди на усилена нужда от имунна подкрепа – 3 таблетки/ден
 • Таблетката се прилага под езика. Задържа се в устната кухина за около 60 секунди.

Всяка Provopaine® таблетка съдържа минимум 2 милиарда микроорганизми.

Provopaine® хранителна добавка и не е заместител на разнообразното хранене.

Референции:

 1. Liubov Sichel, Diana Zabolotna, Dmytriy Zabolotny. Perspectives of Probiotic Therapy in Sinus Infection, Lytic Enzymes, Academy of Medical Sciences of Ukraine prof. O.S. Kolomychenko Institute of Otolaryngology, 3 Zoologichna str.,Kiev, 03680, Ukraine.
 2. Tunkel, A. R. and Sepkowitz, K. A. 2002. Infections Caused by Viridans Streptococci in Patients with Neutropenia. Clinical Infectious Diseases 34:1524-9.
 3. Zabolotny D., Melnilkov О., Zabolotnaya D., Shinkarenko L. Probiotic modulationof the immunogenesis in the experiment; Immunology and allergology No1, 2006, p.19-21
 4. Vincent J. Iacono, Bruce J. MacKay, Sharon DiRienzo, and Jerry J. Pollock. Selective Antibacterial Properties of Lysozyme for Oral Microorganisms. InfectImmun. 1980 Aug; 29(2): 623–632.
 5. Report on clinical use of the probiotic cells Lactobacillus delbrueckii LE and theirlysate. A.S. Prylutskyy, MD, PhD, Clinical Immunology and Allergy Department, Donetsk State Medical Univerity, 1000.

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.