Промени в списъка на НЗОК от 16.01.2020

Отпаднали кодове, които ще са активни до 31.01.2020 за изпълнение на рецепти издадени преди 15.01.2020:

НЗОК Наименование на лекарствения продукт
AF323 Gliper Tablet 3 mg x30
AF321 Gliper Tablet 2 mg x30
AF319 Gliper Tablet 1 mg x30
AF325 Gliper Tablet 4 mg x30
CG166 Biprol Film coated tablet 5 mg x30
CG398 Biprol Film coated tablet 5 mg x30
CF775 FELODIPINE-TCHAIKAPHARMA Prolonged release tablet 5 mg x30
CG533 FELODIPINE-TCHAIKAPHARMA Prolonged release tablet 5 mg x30
CG050 Quinapril/ Hydrochlorthiazide Aurobindo Film coated tablet 20 mg/12,5 mg x30
CF685 FOSICARD PLUS Tablet 20 mg/12,5 mg x30
CG203 Rovasta Film coated tablet 10 mg x30
CG843 ZARANTA Film coated tablet 30 mg x30
CG210 Luxtanor Film coated tablet 5 mg/10 mg x30

Списък с лекарства, на които се премахва реимбусирането само за някои заболявания:

НЗОК Наименование на лекарствения продукт Отпадащи MKБ
CF846 SERMION Film coated tablet 10mg x30 H36.0
CF845 SERMION Film coated tablet 10mg x30 H36.0
CG951 Tintaros Plus Tablet 20mg/10mg x30 E78.0
CG952 Tintaros Plus Tablet 10mg/10mg x30 E78.0
NF390 PYRAMEM Capsule, hard 400 mg x30 I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8
NF433 PYRAMEM Film coated tablet 800mg x30 I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8

Рецепти издадени по тези заболявания преди 15.1.2020 г. ще бъдат реимбусирани до 31.1.2020 г.


Променени реимбурсации и пределни цени от 16.01.2020:

НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Реимб.
AF433 Levemir Penfill SOLUTION FOR INJECTION 300 IU X10 INSULIN DETEMIR 244.64 => 243.13 -1.51
AF471 Jentadueto TABL. FILM. 2.5mg/850mg X60 LINAGLIPTIN / METFORMIN HYDROCHLORIDE 46.44 => 45.92 -0.52
AF472 Jentadueto TABL. FILM. 2.5mg/1000mg X60 LINAGLIPTIN / METFORMIN HYDROCHLORIDE 46.44 => 45.92 -0.52
BF307 Alprolix POWD. AND SOLV. FOR SOL. FOR INJECTION/INFUSION 3000 IU 1 VIAL + 1 PRE-FILLED SYRINGE + 1 PLUNGER ROD + 1 COAGULATION FACTOR IX 6771.35 => 6753.52 -17.83
BF308 Alprolix POWD. AND SOLV. FOR SOL. FOR INJECTION/INFUSION 2000 IU 1 VIAL + 1 PRE-FILLED SYRINGE + 1 PLUNGER ROD + 1 COAGULATION FACTOR IX 4514.24 => 4502.34 -11.9
BF309 Alprolix POWD. AND SOLV. FOR SOL. FOR INJECTION/INFUSION 1000 IU 1 VIAL + 1 PRE-FILLED SYRINGE + 1 PLUNGER ROD + 1 COAGULATION FACTOR IX 2257.12 => 2251.17 -5.95
BF310 Alprolix POWD. AND SOLV. FOR SOL. FOR INJECTION/INFUSION 500IU 1 VIAL + 1 PRE-FILLED SYRINGE + 1 PLUNGER ROD + 1 COAGULATION FACTOR IX 1128.56 => 1125.59 -2.97
BF311 Alprolix POWD. AND SOLV. FOR SOL. FOR INJECTION/INFUSION 250IU 1 VIAL + 1 PRE-FILLED SYRINGE + 1 PLUNGER ROD + 1 COAGULATION FACTOR IX 564.28 => 562.79 -1.49
CF808 ROSUCARD TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CF809 ROSUCARD TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CF840 ZARANTA TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CF841 ZARANTA TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CF891 Suzastor TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CF892 Suzastor TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CF936 Roswera TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CF937 Roswera TABL. FILM. COAT. 15 mg X30 ROSUVASTATIN 1.77 => 1.95 0.18
CF938 Roswera TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CF942 Roswera TABL. FILM. COAT. 30 mg X30 ROSUVASTATIN 3.54 => 3.91 0.37
CF966 Rosuvistat TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CF967 Rosuvistat TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CF968 Tintaros TABL. FILM. COAT. 5 mg X28 ROSUVASTATIN 0.55 => 0.61 0.06
CF969 Tintaros TABL. FILM. COAT. 10 mg X28 ROSUVASTATIN 1.10 => 1.21 0.11
CF970 Tintaros TABL. FILM. COAT. 20 mg X28 ROSUVASTATIN 2.20 => 2.43 0.23
CG020 Romazic TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 ROSUVASTATIN 0.59 => 0.65 0.06
CG021 Romazic TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CG022 Romazic TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CG128 Monozide TABL 20 mg/12.5 mg X28 FOSINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE 3.21 => 5.93 2.72
CG235 Rosistat TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 0.93 => 1.30 0.37
CG236 Rosistat TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CG256 Rossta TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CG257 Rossta TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CG712 Zaranta TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 ROSUVASTATIN 0.59 => 0.65 0.06
CG745 Aterostad TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CG746 Aterostad TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CG747 Aterostad TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 ROSUVASTATIN 0.59 => 0.65 0.06
CG834 Atozet TABL. FILM. COAT. 10mg/10mg X30 EZETIMIBE/ATORVASTATIN 18.58 => 16.83 -1.75
CG835 Atozet TABL. FILM. COAT. 10mg/20mg X30 EZETIMIBE/ATORVASTATIN 19.21 => 17.44 -1.77
CG836 Atozet TABL. FILM. COAT. 10 mg/40 mg X30 EZETIMIBE/ATORVASTATIN 20.44 => 18.68 -1.76
CG842 Zaranta TABL. FILM. COAT. 15 mg X30 ROSUVASTATIN 1.77 => 1.95 0.18
CG885 Rovasta TABL. FILM. COAT. 10 mg X14 ROSUVASTATIN 0.55 => 0.61 0.06
CG888 Rovasta TABL. FILM. COAT. 20 mg X14 ROSUVASTATIN 1.10 => 1.21 0.11
CG906 Ultravas TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CG907 Ultravas TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CG922 Neoroso TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CG923 Neoroso TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CG926 Rusocon TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CG949 Ezetimibe Actevis TABL 10 mg X30 EZETIMIBE 9.09 => 8.20 -0.89
CG967 Rosuvastatin Mylan TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CG968 Rosuvastatin Mylan TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
CG971 Ropuido TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 ROSUVASTATIN 0.59 => 0.65 0.06
CG972 Ropuido TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 ROSUVASTATIN 1.18 => 1.30 0.12
CG973 Ropuido TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 ROSUVASTATIN 2.36 => 2.61 0.25
GF083 Vesicare 5 mg TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 SOLIFENACIN 5.09 => 10.18 5.09
GF110 Duodart CAPSULE, HARD 0.5mg / 0.4mg X30 DUTASTERIDE; TAMSULOSIN 32.49 => 33.08 0.59
GF121 Zevesin TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 SOLIFENACIN 5.09 => 10.18 5.09
GF126 Urorec CAPSULE, HARD 8 mg X30 SILODOSIN 12.62 => 8.83 -3.79
GF127 Tolterodin Accord TABL. FILM. 2 mg X28 TOLTERODINE 2.29 => 4.58 2.29
GF128 Urorec CAPSULE, HARD 4 mg X30 SILODOSIN 6.31 => 4.41 -1.9
GF136 Betmiga TABL. RELEASE PROLONG 50 mg X30 MIRABEGRON 17.54 => 35.09 17.55
GF140 Vesisol TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 SOLIFENACIN 5.09 => 10.18 5.09
GF141 Vesisol TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 SOLIFENACIN 10.18 => 20.37 10.19
GF144 Solifenacin Accord TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 SOLIFENACIN 5.09 => 10.18 5.09
GF146 Vesimed TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 SOLIFENACIN 5.09 => 10.18 5.09
GF147 Truzor TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 SOLIFENACIN 5.09 => 10.18 5.09
GF150 Solifenacin SOPHARMA TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 SOLIFENACIN 5.09 => 10.18 5.09
GF151 Vesifix TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 SOLIFENACIN 5.09 => 10.18 5.09
GF154 Solifenacon TABL. FILM. COAT. 5 mg X30 SOLIFENACIN 5.09 => 10.18 5.09
GF158 Toltecon CAPS. PROLONGED RELEASE, HARD 4 mg X28 TOLTERODINE 4.58 => 9.17 4.59
LF154 SIMPONI SOL.FOR INJ 50 mg X1 GOLIMUMAB 1731.96 => 1298.97 -432.99
LF157 Simponi SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 50 mg X1 GOLIMUMAB 1731.96 => 1298.97 -432.99
LF257 Plegridy SOLUTION FOR INJECTION INITIATION PACK: 1 PRE-FILL 63 mcg/ 0.5 ml; 94 mcg/ 0.5 ml X 2 PEGINTERFERON BETA-1A 882.06 => 878.96 -3.1
LF258 Plegridy SOLUTION FOR INJECTION IN 2 PRE-FILLED PENS 125 mcg/0,5 ml X 2 PEGINTERFERON BETA-1A 1404.59 => 1399.66 -4.93
NF190 Fluanxol Depot SOL.INJ 20 mg/ml – 1 ml X10 FLUPENTIXOL 27.79 => 27.67 -0.12
NF324 Trittico TABL.PROLONG 150 mg X20 TRAZODONE 5.32 => 4.99 -0.33
NF594 Pramipexole TABL 0.25 mg X30 PRAMIPEXOLE 1.46 => 4.40 2.94
NF595 Pramipexole Teva TABL 1 mg X30 PRAMIPEXOLE 5.87 => 17.61 11.74
NF683 Peximyr TABL 0.25 mg X30 PRAMIPEXOLE 1.46 => 4.40 2.94
NF685 Peximyr TABL 1 mg X30 PRAMIPEXOLE 5.87 => 17.61 11.74
NF718 Medopexol TABL 0.18 mg X30 PRAMIPEXOLE 1.46 => 4.40 2.94
NF719 Medopexol TABL 0.7 mg X30 PRAMIPEXOLE 5.87 => 17.61 11.74
NF850 Trittico XR TABL. RELEASE PROLONG 150 mg X30 TRAZODONE 7.98 => 7.49 -0.49
NF851 Trittico XR TABL. RELEASE PROLONG 300 mg X30 TRAZODONE 15.96 => 14.98 -0.98
NF869 Raponer TABL. RELEASE PROLONG 2 mg X30 ROPINIROLE 3.80 => 11.41 7.61
NF870 Raponer TABL. RELEASE PROLONG 4 mg X30 ROPINIROLE 7.60 => 22.82 15.22
NF871 Raponer TABL. RELEASE PROLONG 8 mg X30 ROPINIROLE 15.21 => 45.64 30.43
NF970 Pramicon TABL 0.7 mg X30 PRAMIPEXOLE 5.87 => 17.61 11.74
NF973 Pramicon TABL 0.18 mg X30 PRAMIPEXOLE 1.46 => 4.40 2.94
НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Макс. цена
AF433 Levemir Penfill SOLUTION FOR INJECTION 300 IU X10 INSULIN DETEMIR 244.64 => 243.13 -1.51
AF471 Jentadueto TABL. FILM. 2.5mg/850mg X60 LINAGLIPTIN / METFORMIN HYDROCHLORIDE 92.88 => 91.84 -1.04
AF472 Jentadueto TABL. FILM. 2.5mg/1000mg X60 LINAGLIPTIN / METFORMIN HYDROCHLORIDE 92.88 => 91.84 -1.04
AF556 Fiasp SOL.INJ. PREFILLED PEN 100 IU/ml – 3 ml X10 INSULIN ASPART 155.34 => 151.92 -3.42
BF307 Alprolix POWD. AND SOLV. FOR SOL. FOR INJECTION/INFUSION 3000 IU 1 VIAL + 1 PRE-FILLED SYRINGE + 1 PLUNGER ROD + 1 COAGULATION FACTOR IX 6771.35 => 6753.52 -17.83
BF308 Alprolix POWD. AND SOLV. FOR SOL. FOR INJECTION/INFUSION 2000 IU 1 VIAL + 1 PRE-FILLED SYRINGE + 1 PLUNGER ROD + 1 COAGULATION FACTOR IX 4518.23 => 4506.34 -11.89
BF309 Alprolix POWD. AND SOLV. FOR SOL. FOR INJECTION/INFUSION 1000 IU 1 VIAL + 1 PRE-FILLED SYRINGE + 1 PLUNGER ROD + 1 COAGULATION FACTOR IX 2265.12 => 2259.18 -5.94
BF310 Alprolix POWD. AND SOLV. FOR SOL. FOR INJECTION/INFUSION 500IU 1 VIAL + 1 PRE-FILLED SYRINGE + 1 PLUNGER ROD + 1 COAGULATION FACTOR IX 1138.56 => 1135.57 -2.99
BF311 Alprolix POWD. AND SOLV. FOR SOL. FOR INJECTION/INFUSION 250IU 1 VIAL + 1 PRE-FILLED SYRINGE + 1 PLUNGER ROD + 1 COAGULATION FACTOR IX 575.28 => 573.80 -1.48
CG219 Dilatrend TABL 25 mg X28 CARVEDILOL 22.32 => 15.44 -6.88
CG461 Dilatrend TABL 25 mg X28 CARVEDILOL 19.08 => 13.20 -5.88
LF258 Plegridy SOLUTION FOR INJECTION IN 2 PRE-FILLED PENS 125 mcg/0,5 ml X 2 PEGINTERFERON BETA-1A 1404.59 => 1399.66 -4.93
NF190 Fluanxol Depot SOL.INJ 20 mg/ml – 1 ml X10 FLUPENTIXOL 27.79 => 27.67 -0.12
NF850 Trittico XR TABL. RELEASE PROLONG 150 mg X30 TRAZODONE 19.20 => 14.98 -4.22
SF136 Simbrinza EYE DROPS, SUSPENSION 10 mg/ml + 2 mg/ml X1 BRINZOLAMIDE/BRIMONIDINE 30.48 => 30.26 -0.22
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.