Промени в списъка на НЗОК от 16.12.2019

Добавени кодове от 16.12.2019г:

НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Реимб. Макс. цена
BF332 Ruconest POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 2100 IU 1 VIAL + 1 VIAL +2 VIAL ADAPTERS + 1 SYRINGE + 1 I CONESTAT ALFA 1660.32 1660.32
CF569 Valtensin TABL. FILM. COAT. 160 mg X28 VALSARTAN 1.76 8.02
CF649 NEODIPIN BES-T TABL 10 mg X30 AMLODIPINE 0.80 5.71
CF707 Neosimva 20 mg TABL. FILM. COAT. 20 mg X28 SIMVASTATIN 0.53 7.31
CF762 Valtensin Plus TABL. FILM. COAT. 160 mg/12,5 mg X28 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 4.58 10.82
CF763 Valtensin Plus TABL. FILM. COAT. 160 mg/25 mg X28 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 3.36 8.70
CF980 Valtensin Plus TABL. FILM. COAT. 320 mg/25 mg X28 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 8.58 17.17
CF988 Valtensin Plus TABL. FILM. COAT. 320mg/12.5mg X28 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 8.20 17.17
CG069 Vapress TABL. FILM. COAT. 160 mg X30 VALSARTAN 1.88 12.94
CG135 Valtensin TABL. FILM. COAT. 320 mg X28 VALSARTAN 3.51 17.63
CG489 NEODIPIN BES-T TABL 10 mg X30 AMLODIPINE 1.36 4.81
CG568 Vapress TABL. FILM. COAT. 160 mg X30 VALSARTAN 6.34 10.90
CG570 Valtensin TABL. FILM. COAT. 320 mg X28 VALSARTAN 11.83 15.07
CG585 Valtensin TABL. FILM. COAT. 160 mg X28 VALSARTAN 5.92 6.76
CG978 Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Accord TABL. FILM. COAT. 40 mg/ 10 mg X30 OLMESARTAN / AMLODIPINE 8.31 16.62
CG979 Bilamcar CAPSULE, HARD 8mg/5 mg X28 CANDESARTAN, AMLODIPINE 1.49 16.48
CG980 Bilamcar CAPSULE, HARD 16mg/ 5mg X28 CANDESARTAN, AMLODIPINE 2.61 22.70
CG981 Dipperam HCT TABL. FILM. COAT. 5mg/160mg/12.5mg X28 AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 5.06 24.73
CG982 Dipperam HCT TABL. FILM. COAT. 10mg/160mg/12.5mg X28 AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 5.44 26.30
CG983 Dipperam HCT TABL. FILM. COAT. 10mg/160mg/25mg X28 AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 6.61 26.30
GF158 Toltecon CAPS. PROLONGED RELEASE, HARD 4 mg X28 TOLTERODINE 4.58 18.34
GF159 Dutaprostam CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30 DUTASTERIDE; TAMSULOSIN 18.15 36.30
NG021 Madopar TABL.DISP. 100mg/25mg X30 LEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR 3.80 7.15
NG022 Madopar TABL 200mg/50mg X50 LEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR 12.68 26.70
NG023 Madopar HBS CAPS. PROLONGED RELEASE, HARD 100mg/25mg X30 LEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR 3.80 8.88

Отпаднали кодове, които ще са активни до 31.12.2019 за изпълнение на рецепти издадени преди 15.12.2019:

НЗОК Наименование на лекарствения продукт
CF289 HOLETAR Tablet 20 mg x30
CG240 Atorvastatin Aurobindo Film coated tablet 10 mg x30
CG241 Atorvastatin Aurobindo Film coated tablet 20 mg x30
CF733 TULIP Film coated tablet 10 mg x30
NF922 Pregabin Capsule, hard 75 mg x14
NF856 Mexia Film coated tablet 20 mg x28
NF862 Mexia Initiation pack Film coated tablet

Променени реимбурсации и пределни цени от 16.12.2019:

НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Реимб.
BF222 ANTITHROMBIN III NF POWDER AND SOLVENT FOR INJECTION FOR INFUSION 500IU X1 ANTITHROMBIN III 334.08 => 244.03 -90.05
BF241 Brilique TABL. FILM. COAT. 90 mg X56 TICAGRELOR 114.67 => 114.36 -0.31
BF316 BRILIQUE TABL. FILM. COAT. 60 mg X56 TICAGRELOR 76.45 => 64.62 -11.83
CF311 Kamiren TABL 2 mg X30 DOXAZOSIN 0.94 => 0.90 -0.04
CF312 Kamiren TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 1.88 => 1.81 -0.07
CF441 Doxazosin Tchaikapharma TABL 2 mg X30 DOXAZOSIN 0.94 => 0.90 -0.04
CF442 Doxazosin Tchaikapharma TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 1.88 => 1.81 -0.07
CF513 Zoxon 2 TABL 2 mg X30 DOXAZOSIN 0.94 => 0.90 -0.04
CF514 Zoxon 4 TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 1.88 => 1.81 -0.07
CF515 Cardura TABL 2 mg X30 DOXAZOSIN 0.94 => 0.90 -0.04
CF516 Cardura TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 1.88 => 1.81 -0.07
CG058 Doxazosin Aurobindo TABL 2 mg X30 DOXAZOSIN 0.94 => 0.90 -0.04
CG063 Doxazosin Aurobindo TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 1.88 => 1.81 -0.07
CG308 Kamiren TABL 2 mg X30 DOXAZOSIN 3.17 => 3.06 -0.11
CG309 Kamiren TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 6.34 => 6.12 -0.22
CG310 Doxazosin-Tchaikapharma TABL 2 mg X30 DOXAZOSIN 3.17 => 3.06 -0.11
CG311 Doxazosin-Tchaikapharma TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 6.34 => 6.12 -0.22
CG312 Cardura TABL 2 mg X30 DOXAZOSIN 3.17 => 3.06 -0.11
CG313 Cardura TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 6.34 => 6.12 -0.22
CG314 Zoxon 2 TABL 2 mg X30 DOXAZOSIN 3.17 => 3.06 -0.11
CG315 Zoxon 4 TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 6.34 => 6.12 -0.22
CG316 Doxazosin Aurobindo TABL 2 mg X30 DOXAZOSIN 3.17 => 3.06 -0.11
CG317 Doxazosin Aurobindo TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 6.34 => 6.12 -0.22
CG730 Repatha SOL.INJ. PREFILLED PEN 140 X 2 EVOLOCUMAB 912.55 => 900.72 -11.83
CG953 Tensar TABL. FILM. COAT. 40 mg X28 OLMESARTAN 1.75 => 3.50 1.75
CG955 Tensar TABL. FILM. COAT. 40 mg X28 OLMESARTAN 5.99 => 11.98 5.99
GF110 Duodart CAPSULE, HARD 0.5mg / 0.4mg X30 DUTASTERIDE; TAMSULOSIN 33.33 => 32.49 -0.84
GF124 Terazosin Accord TABL 2 mg X28 TERAZOSIN 4.69 => 4.38 -0.31
GF127 Tolterodin Accord TABL. FILM. 2 mg X28 TOLTERODINE 4.53 => 2.29 -2.24
GF153 Urimax Duo CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30 DUTASTERIDE; TAMSULOSIN 18.62 => 18.15 -0.47
GF157 Aglandin comp CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30 DUTASTERIDE; TAMSULOSIN 18.62 => 18.15 -0.47
HF118 Forsteo SOL.INJ. PREFILLED PEN 20 mcg/ 80 mcl – 2.4 ml X3 TERIPARATIDE 1981.08 => 1233.05 -748.03
HF139 Signifor POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION 40 mg X1 PASIREOTIDE 5270.30 => 5194.01 -76.29
JF529 TOBI Podhaler – 28 INHALATION POWDER, HARD CAPSULE 28 mg X 224 TOBRAMYCIN 4475.64 => 4365.32 -110.32
LF256 Mavenclad TABL 10 mg X4 CLADRIBINE 19970.69 => 15907.88 -4062.81
MF218 Prolia SOL. FOR INF. 60 mg/ml X1 DENOSUMAB 205.00 => 204.74 -0.26
RF132 Singulair TABL 10 mg X28 MONTELUKAST 1.59 => 8.33 6.74
RF167 Alvokast TABL. FILM. COAT. 10 mg X28 MONTELUKAST 1.59 => 8.33 6.74
RF176 Montelukast Accord TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 MONTELUKAST 1.70 => 8.92 7.22
RF195 Ephyra TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 MONTELUKAST 1.70 => 8.92 7.22
RF207 Montecon TABL 10 mg X30 MONTELUKAST 1.70 => 8.92 7.22
SF038 Fotil EYE DROPS 20 mg/5 mg/ml – 5 ml X1 TIMOLOL, COMBINATIONS 4.13 => 5.61 1.48
НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Макс. цена
BF222 ANTITHROMBIN III NF POWDER AND SOLVENT FOR INJECTION FOR INFUSION 500IU X1 ANTITHROMBIN III 334.08 => 244.03 -90.05
BF241 Brilique TABL. FILM. COAT. 90 mg X56 TICAGRELOR 152.90 => 152.48 -0.42
BF316 BRILIQUE TABL. FILM. COAT. 60 mg X56 TICAGRELOR 152.90 => 129.24 -23.66
CF976 Dironorm TABL 20 mg/ 10 mg X30 LISINOPRIL/AMLODIPINE 17.71 => 15.92 -1.79
CG063 Doxazosin Aurobindo TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 7.52 => 7.26 -0.26
CG317 Doxazosin Aurobindo TABL 4 mg X30 DOXAZOSIN 6.34 => 6.12 -0.22
CG730 Repatha SOL.INJ. PREFILLED PEN 140 X 2 EVOLOCUMAB 912.55 => 900.72 -11.83
GF124 Terazosin Accord TABL 2 mg X28 TERAZOSIN 9.38 => 8.76 -0.62
HF139 Signifor POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION 40 mg X1 PASIREOTIDE 5270.30 => 5194.01 -76.29
JF529 TOBI Podhaler – 28 INHALATION POWDER, HARD CAPSULE 28 mg X 224 TOBRAMYCIN 4475.64 => 4365.32 -110.32
LF207 Advagraf CAPS. PROLONGED RELEASE, HARD 0.5 mg X30 TACROLIMUS 32.59 => 31.42 -1.17
LF214 ENBREL 25 powder and solvent for solution for injection, 25 mg x 4 POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 25 mg X4 ETANERCEPT 800.27 => 789.54 -10.73
MF218 Prolia SOL. FOR INF. 60 mg/ml X1 DENOSUMAB 410.00 => 409.49 -0.51
RF176 Montelukast Accord TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 MONTELUKAST 1.70 => 8.92 7.22
SF038 Fotil EYE DROPS 20 mg/5 mg/ml – 5 ml X1 TIMOLOL, COMBINATIONS 8.26 => 11.23 2.97
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.