Промени в списъка на НЗОК от 16.4.2020

Предвид удълженото извънредно положение на 14.4.2020 НЗОК публикува актуални указания за работа:

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК, КАКТО И СЛУЖЕБНО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА СКЪПОСТРУВАЩО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13.03.2020 Г.

Отпадащи кодове, които ще са активни до 30.4.2020 за рецепти издадени преди 16.4.2020:

НЗОКНаименование на лекарствения продукт
CG118Zaprinel Film coated tablet 5mg x30
CG119Zaprinel Film coated tablet 10mg x30
CG693Zaprinel Film coated tablet 5mg x30
CG694Zaprinel Film coated tablet 10mg x30
CF664RamiHexal Tablet 2.5mg x30
CG667RamiHexal Tablet 2.5mg x30
CF681RAMIHEXAL COMP. Tablet 2,5 mg/ 12,5 mg x30
CG735Tansidor H Film coated tablet 20 mg/12,5 mg x30
CG734Tansidor H Film coated tablet 40 mg/12,5 mg x30
CF732TULIP Film coated tablet 20mg x30
LF217Anastrozole Alvogen Film coated tablet 1mg x30
NF537Rispolux Film coated tablet 4mg x30
NF535Rispolux Film coated tablet 2mg x30
NF534Rispolux Film coated tablet 1mg x30
NF536Rispolux Film coated tablet 3mg x30
CF001Digoxin-Richter Tablet 0.25mg x50
CG189Telmisartan/Hydrochlorothiazide Stada Tablet 80 mg/ 25 mg x30
NF671Kvelux Film coated tablet 100mg x60

Добавени лекарства:

НЗОКИме, лек.форма, доза x бройINNРеимб.Макс. цена
CF806VALZAP TABL. FILM. COAT. 160 mg X28VALSARTAN1.7610.20
CF807VALZAP H TABL. FILM. COAT. 160 mg/12,5 mg X28VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE4.589.78
CG166Biprol TABL. FILM. COAT. 5 mg X30BISOPROLOL0.615.54
CG167Biprol TABL. FILM. COAT. 10 mg X30BISOPROLOL1.237.70
CG398Biprol TABL. FILM. COAT. 5 mg X30BISOPROLOL1.044.67
CG399Biprol TABL. FILM. COAT. 10 mg X30BISOPROLOL2.086.49
CG589Valzap TABL. FILM. COAT. 160 mg X28VALSARTAN5.928.59

Променени реимбурсации от 16.04.2020:

НЗОКИме, лек.форма, доза x бройINNРеимб.
AF414Ammonaps TABL 500 mg X250SODIUM PHENYLBUTYRATE1436.26 => 1431.06-5.2
BF268BeneFix POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 500IU X1NONACOG ALFA560.38 => 557.14-3.24
CC002Lipertance TABL. FILM. COAT. 10mg/5mg/5mg X30ATORVASTATIN, PERINDOPRIL, AMLODIPINE2.78 => 2.830.05
CC003Lipertance TABL. FILM. COAT. 20mg/5mg/5mg X30ATORVASTATIN, PERINDOPRIL, AMLODIPINE3.40 => 3.450.05
CC004Lipertance TABL. FILM. COAT. 20mg/10mg/5mg X30ATORVASTATIN, PERINDOPRIL, AMLODIPINE5.15 => 5.260.11
CC005Lipertance TABL. FILM. COAT. 20mg/10mg/10mg X30ATORVASTATIN, PERINDOPRIL, AMLODIPINE5.56 => 5.660.1
CF397Pravastatin Sopharma TABL 20 mg X30PRAVASTATIN4.84 => 3.35-1.49
CF686Prestarium Co TABL 5 mg/10 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE2.55 => 2.600.05
CF687Prestarium Co TABL 10 mg/5 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE3.90 => 4.010.11
CF688Prestarium Co TABL 10 mg/10 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE4.31 => 4.410.1
CF689Prestarium Co TABL 5 mg/5 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE2.15 => 2.200.05
CF834PRENESSA TABL 4 mg X30PERINDOPRIL0.87 => 0.900.03
CF835PRENESSA TABL 8 mg X30PERINDOPRIL1.75 => 1.800.05
CF836NOLIPREL Bi-FORTE TABL. FILM. COAT. 10 MG/2,5 MG X30PERINDOPRIL/INDAPAMIDE5.25 => 5.350.1
CF873Co-Prenessa TABL 2 mg/ 0.625 mg X30PERINDOPRIL/INDAPAMIDE1.31 => 1.340.03
CF874Co-Prenessa TABL 8 mg/2.5 mg X30PERINDOPRIL/INDAPAMIDE5.25 => 5.350.1
CF875Co-Prenessa TABL 4 mg/ 1.25 mg X30PERINDOPRIL/INDAPAMIDE2.62 => 2.670.05
CF899VOLIBRIS TABL. FILM. COAT. 5 mg X30AMBRISENTAN3696.26 => 3512.08-184.18
CF917Prestarium ORODISPERSIBLE TABL 5 mg X30PERINDOPRIL0.87 => 0.900.03
CF918Prestarium ORODISPERSIBLE TABL 10 mg X30PERINDOPRIL1.75 => 1.800.05
CF919Tertensif combi TABL. FILM. COAT. 10 MG/2,5 MG X30PERINDOPRIL/INDAPAMIDE5.25 => 5.350.1
CF994Pontea TABL. FILM. COAT. 2mg/0,625mg X30PERINDOPRIL/INDAPAMIDE1.31 => 1.340.03
CG004Pontea TABL. FILM. COAT. 4 mg/ 1.25 mg X30PERINDOPRIL/INDAPAMIDE2.62 => 2.670.05
CG014Stopress TABL 4 mg X30PERINDOPRIL0.87 => 0.900.03
CG015Stopress TABL 8 mg X30PERINDOPRIL1.75 => 1.800.05
CG029Co-Paxene TABL 2 mg/ 0.625 mg X30PERINDOPRIL/INDAPAMIDE1.31 => 1.340.03
CG030Co-Paxene TABL 4 mg/ 1.25 mg X30PERINDOPRIL/INDAPAMIDE2.62 => 2.670.05
CG082Amlessa TABL 4mg/5mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE2.15 => 2.200.05
CG083Amlessa TABL 4mg/10mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE2.55 => 2.600.05
CG084Amlessa TABL 8mg/5mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE3.90 => 4.010.11
CG085Amlessa TABL 8mg/10mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE4.31 => 4.410.1
CG120Zaprinel Plus TABL. FILM. COAT. 5 mg/1.25 mg X30PERINDOPRIL/INDAPAMIDE2.62 => 2.670.05
CG139Daxpamil Duo TABL 4 mg/ 1.25 mg X30PERINDOPRIL/INDAPAMIDE2.62 => 2.670.05
CG207Zaprinel A TABL 5 mg/5 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE2.15 => 2.200.05
CG208Zaprinel A TABL 10 mg/ 5 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE3.90 => 4.010.11
CG216Prinopril TABL 8 mg X30PERINDOPRIL1.75 => 1.800.05
CG217Prinopril TABL 4 mg X30PERINDOPRIL0.87 => 0.900.03
CG222Co – Amlessa TABL 2 mg/ 5mg/ 0.625 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE1.71 => 1.740.03
CG223Co – Amlessa TABL 4 mg/ 5mg/ 1.25 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE3.02 => 3.080.06
CG224Co – Amlessa TABL 4 mg/ 10 mg/ 1.25 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE3.43 => 3.480.05
CG225Co – Amlessa TABL 8 mg/ 5mg/ 2.5 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE5.65 => 5.750.1
CG226Co – Amlessa TABL 8 mg/ 10mg/ 2.5 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE6.05 => 6.150.1
CG231Triplixam TABL. FILM. 5 mg / 5mg / 1,25 X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE3.02 => 3.080.06
CG232Triplixam TABL. FILM. 5 mg / 10 mg / 1,25 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE3.43 => 3.480.05
CG233Triplixam TABL. FILM. 10 mg / 5 mg / 2.5 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE5.65 => 5.750.1
CG234Triplixam TABL. FILM. 10 mg / 10 mg / 2,5 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE6.05 => 6.150.1
CG685Prenessa TABL 4 mg X30PERINDOPRIL2.95 => 3.040.09
CG686Prenessa TABL 8 mg X30PERINDOPRIL5.90 => 6.070.17
CG687Prestarium ORODISPERSIBLE TABL 5 mg X30PERINDOPRIL2.95 => 3.040.09
CG688Prestarium ORODISPERSIBLE TABL 10 mg X30PERINDOPRIL5.90 => 6.070.17
CG691Stopress TABL 4 mg X30PERINDOPRIL2.95 => 3.040.09
CG692Stopress TABL 8 mg X30PERINDOPRIL5.90 => 6.070.17
CG697Prinopril TABL 8 mg X30PERINDOPRIL5.90 => 6.070.17
CG698Prinopril TABL 4 mg X30PERINDOPRIL2.95 => 3.040.09
CG751Prestarium-Co start TABL 3.5 mg/2.5 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE1.43 => 1.460.03
CG774Pontex TABL 4mg/5mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE2.15 => 2.200.05
CG775Pontex TABL 8mg/5mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE3.90 => 4.010.11
CG776Pontex TABL 8mg/10mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE4.31 => 4.410.1
CG850Noliprel TABL. FILM. 2,5 mg/0,625 mg X28PERINDOPRIL/INDAPAMIDE1.22 => 1.250.03
CG851Noliprel Forte TABL. FILM. 5 mg/1.25 mg X28PERINDOPRIL/INDAPAMIDE2.45 => 2.490.04
CG862Prestarium TABL. FILM. COAT. 5 mg X28PERINDOPRIL0.81 => 0.840.03
CG863Prestarium TABL. FILM. COAT. 10 mg X28PERINDOPRIL1.63 => 1.680.05
CG864prestarium TABL. FILM. COAT. 5 mg X28PERINDOPRIL2.75 => 2.830.08
CG865Prestarium TABL. FILM. COAT. 10 mg X28PERINDOPRIL5.51 => 5.670.16
CG872Prestilol TABL. FILM. COAT. 5 mg/5 mg X30BISOPROLOL, PERINDOPRIL2.36 => 2.420.06
CG873Prestilol TABL. FILM. COAT. 5 mg/10 mg X30BISOPROLOL, PERINDOPRIL4.12 => 4.220.1
CG874Prestilol TABL. FILM. COAT. 10 mg/5 mg X30BISOPROLOL, PERINDOPRIL2.98 => 3.030.05
CG875Prestilol TABL. FILM. COAT. 10 mg/10 mg X30BISOPROLOL, PERINDOPRIL4.73 => 4.830.1
CG881Prindal TABL 4 mg/ 5mg/ 1.25 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE3.02 => 3.080.06
CG882Prindal TABL 8 mg/ 5mg/ 2.5 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE5.65 => 5.750.1
CG921Amlessa TABL 2.85 mg/2.5 mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE1.43 => 1.460.03
CG927Noliprel Bi-Forte TABL. FILM. COAT. 10 MG/2,5 MG X28PERINDOPRIL/INDAPAMIDE4.90 => 4.990.09
CG928Prestarium-Co TABL 5 mg/5 mg X28PERINDOPRIL / AMLODIPINE2.01 => 2.060.05
CG929Prestarium-Co TABL 5 mg/10 mg X28PERINDOPRIL / AMLODIPINE2.38 => 2.430.05
CG930Prestarium-Co TABL 10 mg/5 mg X28PERINDOPRIL / AMLODIPINE3.64 => 3.740.1
CG931Prestarium-Co TABL 10 mg/10 mg X28PERINDOPRIL / AMLODIPINE4.02 => 4.110.09
CG932Prestarium-Co start TABL 3.5 mg/2.5 mg X28PERINDOPRIL / AMLODIPINE1.43 => 1.36-0.07
CG933Triplixam TABL. FILM. COAT. 5 mg / 5mg / 1,25 X28PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE2.82 => 2.870.05
CG934Triplixam TABL. FILM. COAT. 5 mg / 10 mg / 1,25 mg X28PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE3.20 => 3.250.05
CG935Triplixam TABL. FILM. COAT. 10 mg / 5 mg / 2.5 mg X28PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE5.27 => 5.370.1
CG936Triplixam TABL. FILM. COAT. 10 mg / 10 mg / 2,5 mg X28PERINDOPRIL / AMLODIPINE/ INDAPAMIDE5.65 => 5.740.09
CG940Priamlo TABL 4mg/5mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE2.15 => 2.200.05
CG941Priamlo TABL 8mg/5mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE3.90 => 4.010.11
CG942Priamlo TABL 8mg/10mg X30PERINDOPRIL / AMLODIPINE4.31 => 4.410.1
CG986Roxiper TABL. FILM. COAT. 10mg/ 4mg/ 1.25mg X30ROSUVASTATIN, PERINDOPRIL, INDAPAMIDE5.23 => 5.280.05
CG987Roxiper TABL. FILM. COAT. 20mg/ 4mg/ 1.25mg X30ROSUVASTATIN, PERINDOPRIL, INDAPAMIDE7.84 => 7.890.05
CG988Roxiper TABL. FILM. COAT. 10 mg / 5 mg / 2.5 mg X30ROSUVASTATIN, PERINDOPRIL, INDAPAMIDE7.86 => 7.960.1
CG989Roxiper TABL. FILM. COAT. 20mg/ 8mg/ 2.5mg X30ROSUVASTATIN, PERINDOPRIL, INDAPAMIDE10.47 => 10.570.1
GF110Duodart CAPSULE, HARD 0.5mg / 0.4mg X30DUTASTERIDE; TAMSULOSIN33.08 => 29.04-4.04
GF136Betmiga TABL. RELEASE PROLONG 50 mg X30MIRABEGRON35.09 => 34.70-0.39
GF153Urimax Duo CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30DUTASTERIDE; TAMSULOSIN18.15 => 14.11-4.04
GF157Aglandin comp CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30DUTASTERIDE; TAMSULOSIN18.15 => 14.11-4.04
GF159Dutaprostam CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30DUTASTERIDE; TAMSULOSIN18.15 => 14.11-4.04
HF113Sandostatin LAR POWDER FOR SUSPENSION FOR INJECTION + SOLVENT 20 mg X1OCTREOTIDE663.53 => 659.45-4.08
HF121Sandostatin LAR POWDER FOR SUSPENSION FOR INJECTION + SOLVENT 30 mg X1OCTREOTIDE995.41 => 989.29-6.12
LF093MabThera SOL. FOR INF. 100 mg X2RITUXIMAB597.40 => 528.58-68.82
LF094MabThera SOL. FOR INF. 500 mg X1RITUXIMAB1493.49 => 1321.44-172.05
NF637Valdoxan TABL. FILM. COAT. 25 mg X28AGOMELATINE17.93 => 17.86-0.07
NF893Tecfidera CAPS. GASTR. RES. 240 mg X56DIMETHYL FUMARATE1868.57 => 1729.56-139.01
NF894Tecfidera CAPS. GASTR. RES. 120 mg X14DIMETHYL FUMARATE233.57 => 216.20-17.37
NF996Tecfidera GASTRO RESISTANT CAPSULES, HARD 120 mg X14DIMETHYL FUMARATE233.57 => 216.20-17.37
NF997Tecfidera GASTRO RESISTANT CAPSULES, HARD 240 mg X56DIMETHYL FUMARATE1868.57 => 1729.56-139.01
NF999Zilbea TABL. FILM. COAT. 25 mg X28AGOMELATINE17.93 => 17.86-0.07
RF184Flutiform PRESSURIZED INHALATION, SUSPENSION 125 mcg/5 mcg X1FLUTICASONE PROPIONATE/FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE66.80 => 65.90-0.9
RF213Flutiform K-haler PRESSURIZED INHALATION, SUSPENSION 125 mcg/5 mcg X1FLUTICASONE PROPIONATE/FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE66.80 => 65.90-0.9
SF099Duotrav EYE DROPS 0,04 mg/5 mg – 2,5 ml X1TIMOLOL, COMBINATIONS10.14 => 9.01-1.13

Променени пределни цени от 16.04.2020:

НЗОКИме, лек.форма, доза x бройINNМакс. цена
AF414Ammonaps TABL 500 mg X250SODIUM PHENYLBUTYRATE1436.26 => 1431.06-5.2
AF501Lyxumia SOL.INJ. PREFILLED PEN 10 mg X1LIXISENATIDE78.11 => 77.30-0.81
BF268BeneFix POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 500IU X1NONACOG ALFA560.38 => 557.14-3.24
CF122Enpril TABL 10 mg X50ENALAPRIL4.85 => 5.780.93
CF397Pravastatin Sopharma TABL 20 mg X30PRAVASTATIN19.34 => 13.42-5.92
CF423ATORIS TABL. FILM. 20 mg X30ATORVASTATIN4.43 => 4.560.13
CF466Norvasc TABL 5 mg X30AMLODIPINE5.66 => 7.091.43
CF849Karbis TABL 8 mg X28CANDESARTAN7.39 => 7.780.39
CF899VOLIBRIS TABL. FILM. COAT. 5 mg X30AMBRISENTAN3696.26 => 3512.08-184.18
CF989Karbicombi TABL 8 mg/12.5 mg X30CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE5.78 => 7.922.14
CG123Atorvin TABL. FILM. COAT. 10 mg X30ATORVASTATIN2.50 => 5.022.52
CG185Atordapin TABL. FILM. COAT. 10mg/10mg X30AMLODIPINE/ATORVASTATIN8.86 => 9.420.56
CG213Atordapin TABL. FILM. COAT. 5 mg/10 mg X30AMLODIPINE/ATORVASTATIN7.21 => 9.171.96
CG258Cantab TABL 8 mg X28CANDESARTAN4.58 => 6.301.72
CG466Karbis TABL 8 mg X28CANDESARTAN6.23 => 6.550.32
CG484Norvasc TABL 5 mg X30AMLODIPINE4.78 => 5.981.2
CG503Cantab TABL 8 mg X28CANDESARTAN3.86 => 5.301.44
CG584Enpril TABL 10 mg X50ENALAPRIL4.08 => 4.870.79
GF136Betmiga TABL. RELEASE PROLONG 50 mg X30MIRABEGRON70.19 => 69.40-0.79
HF121Sandostatin LAR POWDER FOR SUSPENSION FOR INJECTION + SOLVENT 30 mg X1OCTREOTIDE1107.18 => 989.29-117.89
LF093MabThera SOL. FOR INF. 100 mg X2RITUXIMAB821.72 => 704.77-116.95
LF208Advagraf CAPS. PROLONGED RELEASE, HARD 1 mg X30TACROLIMUS74.30 => 68.74-5.56
LF266MabThera CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100 mg/10 ml X2RITUXIMAB821.72 => 704.77-116.95
NF420Zoloft TABL. FILM. COAT. 50 mg X28SETRALINE9.14 => 9.830.69
NF868Mexia TABL. FILM. COAT. 10 mg X30MEMANTINE12.37 => 14.952.58
NF893Tecfidera CAPS. GASTR. RES. 240 mg X56DIMETHYL FUMARATE1868.57 => 1729.56-139.01
NF997Tecfidera GASTRO RESISTANT CAPSULES, HARD 240 mg X56DIMETHYL FUMARATE1868.57 => 1729.56-139.01
RF184Flutiform PRESSURIZED INHALATION, SUSPENSION 125 mcg/5 mcg X1FLUTICASONE PROPIONATE/FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE66.80 => 65.90-0.9
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.