Промени в списъка на НЗОК от 16.02.2020

Отпадащи кодове, които ще са активни до 29.2.2020 за рецепти издадени преди 16.2.2020:

НЗОК Наименование на лекарствения продукт
AF117 Bioprazol Gastro resistant capsule, hard 20mg x14
CG167 Biprol Film coated tablet 10mg x30
CG399 Biprol Film coated tablet 10mg x30
CG114 TevaLer Film coated tablet 10mg x30
CG115 TevaLer Film coated tablet 20mg x30
CG549 TevaLer Film coated tablet 10mg x30
CG548 TevaLer Film coated tablet 20mg x30
CF121 Enpril Tablet 10mg x20
CG583 Enpril Tablet 10mg x20
CG164 Cardifriend – Co Tablet 5mg/25mg x30
CG163 Cardifriend – Co Tablet 2,5mg/12,5mg x30
CG211 Luxtanor Film coated tablet 10mg/10mg x30
NF651 GABANEURAL Capsule, hard 100mg x100
NF937 Aripiprazole Aurobindo Tablet 15mg x30
NF944 Duxet Gastro resistant capsule, hard 60mg x28

Списък на продукти, на които се премахват част от МКБ:

НЗОК Наименование на лекарствения продукт Отпадащи MKБ
CF614 PentoHEXAL600 Prolonged release tablet 600mg x30 G63.2, H36.0, I27.0, I69.3, I69.4, I69.8
CG140 Nergolin Coated tablet 10mg x90 H36.0
CF797 Nergolin Coated tablet 10mg x30 H36.0

До 29.2.2020 могат да бъдат изпълнявани рецепти с тези МКБ кодове, ако са издадени преди 16.2.2020.

Променени реимбурсации и пределни цени от 16.02.2020:

НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Реимб.
AF455 Trajenta TABL. FILM. 5 mg X30 LINAGLIPTIN 79.32 => 77.78 -1.54
CF213 Chlophasolin TABL 0.150 mg X50 CLONIDINE 1.31 => 1.60 0.29
CG297 Chlophazolin TABL 0.150 mg X50 CLONIDINE 1.48 => 1.80 0.32
JF462 Baraclude TABL. FILM. COAT. 0.5 mg X30 ENTECAVIR 227.24 => 113.26 -113.98
JF518 GAMMANORM SOL.FOR INJ 165 mg/ml – 20 ml X 1 IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL 321.80 => 320.23 -1.57
JF578 Entecavir Alvogen TABL. FILM. COAT. 0.5 mg X30 ENTECAVIR 227.24 => 113.26 -113.98
JF580 Entecavir Pharmascience International Ltd. TABL 0.5 mg X30 ENTECAVIR 227.24 => 113.26 -113.98
JF581 Entecavir Accord TABL. FILM. COAT. 0.5 mg X30 ENTECAVIR 227.24 => 113.26 -113.98
NF332 Kalymin 60 N TABL 60 mg X100 PYRIDOSTIGMINE 69.38 => 34.31 -35.07
NF726 Xeplion PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 75 mg X1 PALIPERIDONE 364.75 => 364.74 -0.01
NF727 Xeplion PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 100 mg X1 PALIPERIDONE 486.33 => 486.32 -0.01
NF728 Xeplion PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 150 mg X1 PALIPERIDONE 729.49 => 729.48 -0.01
NF938 Trevicta PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 263 mg X1 PALIPERIDONE 1279.05 => 1279.02 -0.03
NF939 Trevicta PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 350 mg X1 PALIPERIDONE 1702.15 => 1702.11 -0.04
NF940 Trevicta PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 525 mg X1 PALIPERIDONE 2553.23 => 2553.17 -0.06
NF963 Brintellix TABL. FILM. COAT. 5 mg X28 VORTIOXETINE 14.87 => 14.98 0.11
NF964 Brintellix TABL. FILM. COAT. 10 mg X28 VORTIOXETINE 29.74 => 29.96 0.22
NF989 Reagila CAPSULE, HARD 1.5 mg X28 CARIPRAZINE 50.91 => 50.92 0.01
НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Макс. цена
AF455 Trajenta TABL. FILM. 5 mg X30 LINAGLIPTIN 79.32 => 77.78 -1.54
CF213 Chlophasolin TABL 0.150 mg X50 CLONIDINE 1.75 => 2.14 0.39
CF448 Furanthril TABL 40 mg X12 FUROSEMIDE 1.36 => 1.73 0.37
CF992 Amlator TABL. FILM. COAT. 20mg/5mg X30 AMLODIPINE/
ATORVASTATIN
11.81 => 13.03 1.22
CG297 Chlophazolin TABL 0.150 mg X50 CLONIDINE 1.48 => 1.80 0.32
CG335 Furanthril TABL 40 mg X12 FUROSEMIDE 1.14 => 1.45 0.31
CG715 Tansidor TABL. FILM. COAT. 20 mg X28 OLMESARTAN 14.38 => 43.31 28.93
CG725 Tansidor TABL. FILM. COAT. 20 mg X28 OLMESARTAN 12.11 => 37.02 24.91
JF518 GAMMANORM SOL.FOR INJ 165 mg/ml – 20 ml X 1 IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL 321.80 => 320.23 -1.57
JF580 Entecavir Pharmascience International Ltd. TABL 0.5 mg X30 ENTECAVIR 455.11 => 113.26 -341.85
NF332 Kalymin 60 N TABL 60 mg X100 PYRIDOSTIGMINE 69.38 => 34.31 -35.07
NF345 Xetanor TABL. FILM. 20 mg X30 PAROXETINE 6.83 => 9.38 2.55
NF940 Trevicta PROLONGED RELEASE SUSP. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYR 525 mg X1 PALIPERIDONE 2553.23 => 2553.17 -0.06
NF963 Brintellix TABL. FILM. COAT. 5 mg X28 VORTIOXETINE 30.73 => 31.43 0.7
NF964 Brintellix TABL. FILM. COAT. 10 mg X28 VORTIOXETINE 59.48 => 59.93 0.45
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.