Промени в списъка на НЗОК от 01.12.2019

Добавени кодове от 01.12.2019г:

НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Реимб. Макс. цена
CG039 Suvartar H TABL. FILM. COAT. 160 mg/12,5 mg X28 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 4.58 11.12
CG040 Suvartar H TABL. FILM. COAT. 160 mg/25 mg X28 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 3.36 6.71
CG047 Suvartar TABL. FILM. COAT. 160 mg X28 VALSARTAN 1.76 11.45
CG567 Suvartar TABL. FILM. COAT. 160 mg X28 VALSARTAN 5.92 9.65

Променени реимбурсации и пределни цени от 01.12.2019:

НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Реимб.
LF233 RoActemra SOL. FOR INJ/INF IN PRE-FILLED SYRINGE 162 mg X4 TOCILIZUMAB 1962.71 => 1918.61 -44.1
LF255 Mavenclad TABL 10 mg X1 CLADRIBINE 4992.67 => 3976.97 -1015.7
LF273 RoActemra SOL.INJ. PREFILLED PEN 162 mg X4 TOCILIZUMAB 2019.37 => 1918.61 -100.76
НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Макс. цена
LF233 RoActemra SOL. FOR INJ/INF IN PRE-FILLED SYRINGE 162 mg X4 TOCILIZUMAB 1962.71 => 1918.61 -44.1
LF255 Mavenclad TABL 10 mg X1 CLADRIBINE 5001.53 => 3976.97 -1024.56
LF273 RoActemra SOL.INJ. PREFILLED PEN 162 mg X4 TOCILIZUMAB 2019.37 => 1918.61 -100.76
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.