Промени в списъка на НЗОК от 1.2.2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Добавени кодове:

НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Реимб. Макс. цена
CC001 Co-Diovan TABL. FILM. COAT. 160 mg/12,5 mg X14 VALSARTAN/ HYDROCHLOROTHIAZIDE 2.29 14.40
CG998 Physiotens TABL. FILM. COAT. 0.2 mg X28 MOXONIDINE 1.16 13.24
CG999 Physiotens TABL. FILM. COAT. 0.4 mg X28 MOXONIDINE 2.32 14.32

Всички новодобавени продукти са паралелен внос.

Променени реимбурсации и пределни цени от 16.01.2020:

НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Реимб.
LF254 Lemtrada CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10 mg/ml – 1.2 ml X1 ALEMTUZUMAB 15855.25 => 15333.76 -521.49
LF296 Humira SOLUTION FOR INJECTION 40 mg/0.4 ml 2 PREFILLED SYRINGES +2 ALCOHOL PADS ADALIMUMAB 1199.35 => 1599.13 +399.78
NF989 Reagila CAPSULE, HARD 1.5 mg X28 CARIPRAZINE 99.90 => 50.91 -48.99
NF990 Reagila CAPSULE, HARD 3 mg X28 CARIPRAZINE 199.80 => 101.83 -97.97
НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Макс. цена
LF254 Lemtrada CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10 mg/ml – 1.2 ml X1 ALEMTUZUMAB 15855.25 => 15333.76 -521.49
NF989 Reagila CAPSULE, HARD 1.5 mg X28 CARIPRAZINE 184.43 => 101.83 -82.6
NF990 Reagila CAPSULE, HARD 3 mg X28 CARIPRAZINE 199.80 => 101.83 -97.97

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ