Промени в списъка на НЗОК от 16.9.2019

Промени в списъка на НЗОК от 16.9.2019

Списък на кодовете, които да активни до 30.9.2019 за рецепти издадени преди 16.9.2019г:

НЗОК Наименование
AF527 Siofor Film coated tablet 1000mg x30
AF525 DIAPREL MR Modified release tablet 60mg x15
CF983 Metoprol tartrate Accord Tablet 50mg x30
CG364 Metoprol tartrate Accord Tablet 50mg x30
CG405 Blokbis Cor Tablet 2.5mg x30
CG406 Blokbis Cor Tablet 5mg x30
CF790 ENAP Tablet 20mg x90
CG615 ENAP Tablet 20mg x90
CG868 Tansidor duo Film coated tablet 20 mg/5 mg x28
CG878 Tansidor Duo Film coated tablet 40 mg/5 mg x28
NF933 Aripiprazole Sandoz Tablet 15mg x2 prefilled syringes
NF931 Abilify Oral solution 1 mg/ml – 150 ml x1 prefilled syringe
NF386 ASENTRA Film coated tablet 100mg x30
Лекарствени продукти, за които отпадат I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.0,I20.8 от 16.09.2019г., но ще са валидни до 30.09.2019г.
CF870 Blokbis Cor Tablet 2.5mg x30
CF871 Blokbis Cor Tablet 5mg x30

Добавени кодове от 01.09.2019г:

НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Реимб. Макс. цена
AF562 Neoglinid TABL 0.5 mg X90 REPAGLINIDE 1.55 12.41
AF563 Neoglinid TABL 1 mg X90 REPAGLINIDE 3.10 24.23
CG947 CoCandesargen TABL 8 mg/12.5 mg X30 CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2.45 7.76
CG948 CoCandesargen TABL 16 mg/12.5 mg X30 CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE 3.65 9.83

Добавени кодове от 16.09.2019г:

НЗОК Име, лек.форма, доза x брой INN Реимб. Макс. цена
CG949 Ezetimibe Actevis TABL 10 mg X30 EZETIMIBE 9.09 36.38
CG951 Tintaros Plus TABL 20 mg/ 10 mg X30 12.42 24.85
CG952 Tintaros Plus TABL 10 mg/10 mg X30 12.42 24.85
CG953 Tensar TABL. FILM. COAT. 40 mg X28 OLMESARTAN 1.75 19.87
CG954 Sotagamma TABL. FILM. COAT. 80 mg X28 SOTALOL 3.16 11.92
CG955 Tensar TABL. FILM. COAT. 40 mg X28 OLMESARTAN 5.99 16.99
NF100 Paliperidone Teva TABL. RELEASE PROLONG 3 mg X30 PALIPERIDONE 56.73 108.71
NG001 Trelema TABL. FILM. COAT. 50 mg X30 LACOSAMIDE 20.03 30.23
NG002 Trelema TABL. FILM. COAT. 100 mg X30 LACOSAMIDE 40.06 60.04
NG003 Trelema TABL. FILM. COAT. 150 mg X30 LACOSAMIDE 60.09 90.07
NG004 Trelema TABL. FILM. COAT. 200 mg X30 LACOSAMIDE 80.12 120.10
NG005 Paliperidone Teva TABL. RELEASE PROLONG 6 mg X30 PALIPERIDONE 113.46 113.46
NG006 Trelema TABL. FILM. COAT. 50 mg X30 LACOSAMIDE 30.02 30.23
NG007 Trelema TABL. FILM. COAT. 100 mg X30 LACOSAMIDE 60.04 60.04
NG008 Trelema TABL. FILM. COAT. 150 mg X30 LACOSAMIDE 90.06 90.07
NG009 Trelema TABL. FILM. COAT. 200 mg X30 LACOSAMIDE 120.08 120.10
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.