Ars longa, vita brevis

Промени в списъка на НЗОК от 16.5.2020

Освен промените в правилата за обслужване на т. нар. служебни рецепти са направени и следните промени:

Новодобавени кодове:

НЗОКНаименование на ЛПINNРеимбурсацияМаксимална цена
BF218Efient TABL. FILM. COAT. 10 mg X28PRASUGREL45.1960.26
CC012Amolcon TABL. FILM. COAT. 40 mg / 5 mg X28OLMESARTAN / AMLODIPINE7.2520.52
MF236Melbek SOLUTION FOR INJECTION 15 mg/1.5 ml X5MELOXICAM1.576.3
SF148Bimifree EYE DROPS,SOLUTION 0.3mg/ml+5mg/ml – 3ml X1TIMOLOL, COMBINATIONS10.5321.06

Отпаднали продукти:

НЗОКНаименование на ЛПЛекарствена формаКоличество активно веществоОпаковкаАктивен до
AF502Madras MRModified release tablet603031.05.2020г.
CG785BREDIWALFilm coated tablet560 (блистери от OPA/Al/PVC/Al)31.05.2020г.
CG786BREDIWALFilm coated tablet7.560 (блистери от OPA/Al/PVC/Al)31.05.2020г.
CF266DirotonTablet2.52831.05.2020г.
CG642DirotonTablet2.52831.05.2020г.
CG842ZARANTAFilm coated tablet153031.05.2020г.
GF124TERAZOSIN ACCORDTablet22831.05.2020г.
GF128URORECCapsule, hard43031.05.2020г.
LF296HumiraSolution for injection40 mg/0.4 ml2 pre-filled syringes + 2 alcohol pads16.05.2020г.

Променени реимбурсации:

НЗОКИме, лек.форма, доза x бройINNРеимбурсацияРазлика
AF317Diab TABL 80 mg X60GLICLAZIDE5.30 => 6.541.24
AF404Normodiab TABL 80 mg X60GLICLAZIDE5.30 => 6.541.24
AF441Elaprase CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 2 mg/ml – 3 ml X4IDURSULFASE27471.85 => 23563.40-3908.45
AF458Ecozid SR TABL. RELEASE PROLONG 30 mg X60GLICLAZIDE5.30 => 6.541.24
AF478Diab MR TABL. MODIF. 30 mg X60GLICLAZIDE5.30 => 6.541.24
AF489Glica MR TABL. RELEASE PROLONG 30 mg X60GLICLAZIDE5.30 => 6.541.24
AF492Madras MR TABL. MODIF. 30 mg X60GLICLAZIDE5.30 => 6.541.24
AF513Gliclazide Zentiva TABL. MODIF. 60 mg X30GLICLAZIDE5.30 => 6.541.24
AF516Normodiab MR TABL. MODIF. 60 mg X30GLICLAZIDE5.30 => 6.541.24
AF529Mellizide MODIFIED RELEASE TABL. 60 mg X30GLICLAZIDE5.30 => 6.541.24
AF539Xultophy SOL.INJ. PREFILLED PEN 100U/ml/3.6 mg/ml – 3 ml X3INSULIN DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE272.89 => 264.64-8.25
AF540Gliclacon SR TABL. RELEASE PROLONG 30 mg X60GLICLAZIDE5.30 => 6.541.24
AF548Diaprel MR TABL. MODIF. 60 mg X56GLICLAZIDE9.89 => 12.212.32
AF567Glyxambi TABL. FILM. COAT. 10 mg/ 5 mg X30EMPAGLIFLOZIN, LINAGLIPTIN83.22 => 82.16-1.06
BF164Xarelto TABL. FILM. COAT. 10 mg X10RIVAROXABAN11.97 => 11.62-0.35
BF233Efient TABL 10 mg X14PRASUGREL26.40 => 22.59-3.81
BF255Xarelto TABL. FILM. COAT. 20 mg X28RIVAROXABAN67.03 => 65.06-1.97
BF256Xarelto TABL. FILM. COAT. 15 mg X42RIVAROXABAN75.41 => 73.19-2.22
BF257Xarelto TABL. FILM. COAT. 15 mg X28RIVAROXABAN50.27 => 48.79-1.48
BF258Xarelto TABL. FILM. COAT. 10 mg X5RIVAROXABAN5.98 => 5.81-0.17
BF324Bewim TABL. FILM. COAT. 10 mg X28PRASUGREL52.81 => 45.19-7.62
GF110Duodart CAPSULE, HARD 0.5mg / 0.4mg X30DUTASTERIDE; TAMSULOSIN29.04 => 28.20-0.84
GF153Urimax Duo CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30DUTASTERIDE; TAMSULOSIN14.11 => 13.27-0.84
GF157Aglandin comp CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30DUTASTERIDE; TAMSULOSIN14.11 => 13.27-0.84
GF159Dutaprostam CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30DUTASTERIDE; TAMSULOSIN14.11 => 13.27-0.84
GF161Dutrozen CAPSULE, HARD 0.5 mg/0.4 mg X30DUTASTERIDE; TAMSULOSIN14.11 => 13.27-0.84
JF575Epclusa TABL 400 mg/100 mg X28SOFOSBUVIR/VELPATASVIR18787.97 => 18654.24-133.73
LF153Cimzia SOL.FOR INJ 200 mg X2CETROLIZUMAB1137.92 => 1072.03-65.89
LF154SIMPONI SOL.FOR INJ 50 mg X1GOLIMUMAB1731.96 => 1606.67-125.29
LF157Simponi SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 50 mg X1GOLIMUMAB1731.96 => 1606.67-125.29
LF255Mavenclad TABL 10 mg X1CLADRIBINE3976.97 => 3967.96-9.01
LF256Mavenclad TABL 10 mg X4CLADRIBINE15907.88 => 15871.82-36.06
LF294Skyrizi SOLUTION FOR INJECTION 75 mg 2 PREFILLED SYRINGES +2 ALCOHOL PADSRISANKIZUMAB5018.60 => 6691.461672.86
NF869Raponer TABL. RELEASE PROLONG 2 mg X30ROPINIROLE11.41 => 11.38-0.03
NF870Raponer TABL. RELEASE PROLONG 4 mg X30ROPINIROLE22.82 => 22.77-0.05
NF871Raponer TABL. RELEASE PROLONG 8 mg X30ROPINIROLE45.64 => 45.54-0.1
RF192Relvar Ellipta POWDER INH 92 mcg/22 mcg – 30 doses X1FLUTICASONE FUROATE/VILANTEROL61.37 => 61.34-0.03
RF193Relvar Ellipta POWDER INH 184 mcg/22 mcg – 30 doses X1FLUTICASONE FUROATE/VILANTEROL71.76 => 65.90-5.86
SF122GANFORT EYE DROPS,SOLUTION 3 mg/ml + 5 mg/ml – 3 ml X1TIMOLOL, COMBINATIONS12.44 => 10.53-1.91

Променени пределни цени:

НЗОКИме, лек.форма, доза x бройINNМакс. ценаРазлика
AF441Elaprase CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 2 mg/ml – 3 ml X4IDURSULFASE27471.85 => 23563.40-3908.45
AF539Xultophy SOL.INJ. PREFILLED PEN 100U/ml/3.6 mg/ml – 3 ml X3INSULIN DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE272.89 => 264.64-8.25
AF567Glyxambi TABL. FILM. COAT. 10 mg/ 5 mg X30EMPAGLIFLOZIN, LINAGLIPTIN166.44 => 164.33-2.11
BF255Xarelto TABL. FILM. COAT. 20 mg X28RIVAROXABAN134.06 => 130.12-3.94
BF256Xarelto TABL. FILM. COAT. 15 mg X42RIVAROXABAN201.10 => 195.18-5.92
BF257Xarelto TABL. FILM. COAT. 15 mg X28RIVAROXABAN134.06 => 130.12-3.94
CF423ATORIS TABL. FILM. 20 mg X30ATORVASTATIN4.56 => 4.43-0.13
CF466Norvasc TABL 5 mg X30AMLODIPINE7.09 => 5.66-1.43
CF849Karbis TABL 8 mg X28CANDESARTAN7.78 => 7.39-0.39
CF972Corinfar TABL. RELEASE PROLONG 20 mg Х30NIFEDIPINE3.46 => 3.650.19
CF989Karbicombi TABL 8 mg/12.5 mg X30CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE7.92 => 5.78-2.14
CG123Atorvin TABL. FILM. COAT. 10 mg X30ATORVASTATIN5.02 => 2.50-2.52
CG185Atordapin TABL. FILM. COAT. 10mg/10mg X30AMLODIPINE/ATORVASTATIN9.42 => 8.86-0.56
CG213Atordapin TABL. FILM. COAT. 5 mg/10 mg X30AMLODIPINE/ATORVASTATIN9.17 => 7.21-1.96
CG258Cantab TABL 8 mg X28CANDESARTAN6.30 => 4.58-1.72
CG274Amarhyton CAPS. PROLONGED RELEASE, HARD 50 mg X30FLECAINIDE11.28 => 11.820.54
CG275Amarhyton CAPS. PROLONGED RELEASE, HARD 100 mg X30FLECAINIDE22.04 => 23.091.05
CG466Karbis TABL 8 mg X28CANDESARTAN6.55 => 6.23-0.32
CG484Norvasc TABL 5 mg X30AMLODIPINE5.98 => 4.78-1.2
CG503Cantab TABL 8 mg X28CANDESARTAN5.30 => 3.86-1.44
CG538CORINFAR TABL. RELEASE PROLONG 20 mg X30NIFEDIPINE2.92 => 3.070.15
JF575Epclusa TABL 400 mg/100 mg X28SOFOSBUVIR/VELPATASVIR18787.97 => 18654.24-133.73
LF153Cimzia SOL.FOR INJ 200 mg X2CETROLIZUMAB1517.23 => 1429.38-87.85
LF154SIMPONI SOL.FOR INJ 50 mg X1GOLIMUMAB1731.96 => 1606.67-125.29
LF157Simponi SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 50 mg X1GOLIMUMAB1731.96 => 1606.67-125.29
LF256Mavenclad TABL 10 mg X4CLADRIBINE19970.69 => 15871.82-4098.87
NF420Zoloft TABL. FILM. COAT. 50 mg X28SETRALINE9.83 => 9.14-0.69
NF683Peximyr TABL 0.25 mg X30PRAMIPEXOLE7.46 => 7.900.44
NF685Peximyr TABL 1 mg X30PRAMIPEXOLE29.17 => 30.831.66
NF868Mexia TABL. FILM. COAT. 10 mg X30MEMANTINE14.95 => 12.37-2.58
NF869Raponer TABL. RELEASE PROLONG 2 mg X30ROPINIROLE17.27 => 15.18-2.09
RF192Relvar Ellipta POWDER INH 92 mcg/22 mcg – 30 doses X1FLUTICASONE FUROATE/VILANTEROL61.37 => 61.34-0.03
RF193Relvar Ellipta POWDER INH 184 mcg/22 mcg – 30 doses X1FLUTICASONE FUROATE/VILANTEROL71.76 => 65.90-5.86
Абонирай те се за нашия бюлетин
Новини и полезни статии за фармацевти
Може да се отпишете по всяко време!
Подобни статии

Comments are closed.

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури коректна функционалност и за да събира анонимни статистики за посещенията с цел подобряване на съдържанието. Продължавайки, вие се съгласявате с нашата Декларация за поверителност. Приемам Научи повече