Ars longa, vita brevis
Реклама

Реклама

Проф. Асена Стоименова: Това, което ме мотивира е любовта към професията

На 7.02.2020г. предстои VI-тия отчетно-изборен конгрес на БФС. Магистър-фармацевт Асена Стоименова е кандидат за следващ председател на съюза и попитахме как вижда развитието на съсловието през следващите три години.


  • Остават броени дни до VI-тия отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз, каква е била досегашната Ви роля в БФС и какво Ви мотивира да се кандидатирате за председател на организацията?

Бях сред учредителите на БФС и активен участник в живота на новосформираната съсловна организация като първи Председател на Комисията по качество. Тази комисия създаде и прие първите Правила за Добра фармацевтична практика и положи основите на продължаващото обучение на магистър-фармацевтите. През втория мандат на управителните органи на БФС Конгресът ми гласува доверие и ме избра за заместник-председател на УС на БФС. В тази роля участвах в редица работни групи за изготвяне на промени в нормативни актове, важни за развитието на професията,  в преговори с институции по въпроси, свързани с фармацевтичната практика.

Това, което ме мотивира да се кандидатирам е любовта към професията, предизвикателствата, на които тя е подложена в съвременна България и нереализирания й потенциал и възможността да подобря бъдещето на фармацевтите като председател на УС на БФС.

  • Как виждате развитието на БФС през следващите 3 години?

Основните насоки за следващия период на управление на БФС са разширяване на професионалните компетентности на фармацевтите; остойностяване на техните знания и популяризиране на ползите им за пациентите; засилване на проактивното участие на представители на БФС в изготвянето на нормативни промени, относно фармацевтичния сектор, както на национално, така и на европейско ниво за въвеждане на съвременните добри практики при упражняване на фармацевтичната професия, при популяризирането й   и  значението й за системата на здравеопазването. Резултатът, който очаквам е  налагане на разбираем, позитивен и значим за обществото образ на нашата професия.

  • Заемали сте няколко много важни длъжности – коя от тях е била най-голямо предизвикателство и чувствате ли се подготвена за председател на БФС?

Всяка една позиция има своите предизвикателства, когато се прилагат високи етични и професионални стандарти. Отговорността е голяма, когато решенията имат последствия за много хора, а още по-голямо предизвикателство е когато тези последствия са в сферата на здравеопазването, където понякога залогът е висок – човешкия живот и неговото качество. Не бих казала, че само високите постове в изпълнителната власт са ме подготвили за ролята на председател на УС на БФС, това е поредица от всяка една позиция, която съм заемала – включително академичните, които ме научиха да анализирам, синтезирам и представям информацията в определен вид. Работата във фармацевтичната индустрия ми даде разбирането на практическите аспекти на определена нормативна рамка и техните краткосрочни и дългосрочни последствия. Много високо ценя работата си  в централните органи на управление на БФС, както и в областта на психологията и коучинга. 25 годишният ми опит в различни сфери на фармацевтичната наука и практика, работата с хората и различните житейски и професионални ситуации ме подготвиха до голяма степен и за новото предизвикателство.

  • Има ли нещо в досегашното управление, което смятате, че задължително трябва да се промени и/или нещо, което със сигурност трябва да се продължи от следващото управление?

От времето, в което учредихме БФС до днешния момент ние постигнахме значителен напредък по отношение развитието на съсловието и по отношение на нормативната уредба, регламентираща фармацевтичната дейност. Понякога тези успехи не се комуникират в достъпен вид, което е предпоставка за формирането на определени изкривявания. В този смисъл един от приоритети ми е ефективна вътрешносъсловна комуникация и създаването на повече възможности за дискусии и обсъждания, включително чрез възможностите на дигиталните технологии, както и засилване на значението на БФС за медиите, отразяващи проблематиката на здравеопазването, включително чрез организацията и провеждането на семинари за журналисти, воденето на рубрики в печатни и електронни медии от фармацевти и съвместни инциативи. Една от новите насоки в платформата ми са предложения за нормативна уредба, относно публично-частни партньорства в областта на лекарствоснабдяването и фармацевтичните грижи. Ще работя и в посока надграждане на установеното сътрудничество със законодателната и изпълнителната власти в областта на фармацевтичното законодателство и създаване на мрежа от контакти на областно и общинско ниво.

  • Какви биха били главните Ви приоритети на евентуален управленски мандат?

Част от основните приоритети на платформата, която предлагам са:

  • Подобряване на вътрешносъсловната комуникация и вътрешносъсловния контрол;
  • Про-активна подготовка на системата за здравеопазване за разширяване на фармацевтичните консултации, генерично предписване и отпускане и реализация на проекти за фармацевтични грижи;
  • Изпреварващи подходи на БФС за поддържането на устойчиво лекарствоснабдяване и разработване на концепция за снабдяване с лекарствени продукти в региони със затруднено лекарствоснабдяване;
  • Активна роля във въвеждането на електронното здравеопазване и в частност на електронната рецепта, при наличие на удобни за работата на магистър-фармацевтите работни приложения.
  • Говори се, че има дестабилизация в БФС. Смятате ли, че може да сте фигурата, която да обедини съсловието?

БФС не прави изключение от българското общество. Дестабилизацията е резултат от популизъм, който си играе с надеждите на хората, респективно фармацевтите, за по-добра реализация и признание; резултат от дезинформация и манипулация, от злоупотреба с влияние (намесване на търговски и корпоративни интереси в организирането на съсловието), лично его и желанието за бързи резултати. Един позитивен ефект на дестабилизацията е, че тя винаги води до стягане на редиците и амбициране на онези, които искат да градят, но поради една или друга причина до определен момент са били по-скоро пасивни наблюдатели.

Смятам, че всеки един от нас, който обича професията на магистър-фармацевта, не е в конфликт на интереси, има ясна визия по отношение на целите и начина, по който да ги постигне, има необходимия управленски и админстративен опит и е носител на определена ценностна система, изповядваща обективност, вземане на решения, основани на факти и амбиция базирана на възможности, трябва да има място в управлението на съсловието. Един е формалният лидер, тъй като такава е структурата на организацията, но той трябва да бъде не следван сляпо, а да мотивира и увлича хората към работа за по-доброто бъдеще на професията.

В моя професионален път до тук аз успях да натрупам достатъчно опит, както по отношение на науката и практиката на фармацията, така и по отношение на изготвяне и прилагане на фармацевтичното законодателство и ефективната работа с хора. Постигах успехи в среда, която не винаги е била подкрепяща, а дори враждебна и установих, че когато лидерът има правилния екип постигнатото може да надмине първоначалните очаквания.

Абонирайте се за нашия бюлетин
Новини и полезни статии за фармацевти
Може да се отпишете по всяко време!
Подобни статии

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури коректна функционалност и за да събира анонимни статистики за посещенията с цел подобряване на съдържанието. Продължавайки, вие се съгласявате с нашата Декларация за поверителност. Приемам Научи повече