Проф. Асена Стоименова: Това, което ме мотивира е любовта към професията

На 7.02.2020г. предстои VI-тия отчетно-изборен конгрес на БФС. Магистър-фармацевт Асена Стоименова е кандидат за следващ председател на съюза и попитахме как вижда развитието на съсловието през следващите три години.


 • Остават броени дни до VI-тия отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз, каква е била досегашната Ви роля в БФС и какво Ви мотивира да се кандидатирате за председател на организацията?

Бях сред учредителите на БФС и активен участник в живота на новосформираната съсловна организация като първи Председател на Комисията по качество. Тази комисия създаде и прие първите Правила за Добра фармацевтична практика и положи основите на продължаващото обучение на магистър-фармацевтите. През втория мандат на управителните органи на БФС Конгресът ми гласува доверие и ме избра за заместник-председател на УС на БФС. В тази роля участвах в редица работни групи за изготвяне на промени в нормативни актове, важни за развитието на професията,  в преговори с институции по въпроси, свързани с фармацевтичната практика.

Това, което ме мотивира да се кандидатирам е любовта към професията, предизвикателствата, на които тя е подложена в съвременна България и нереализирания й потенциал и възможността да подобря бъдещето на фармацевтите като председател на УС на БФС.

 • Как виждате развитието на БФС през следващите 3 години?

Основните насоки за следващия период на управление на БФС са разширяване на професионалните компетентности на фармацевтите; остойностяване на техните знания и популяризиране на ползите им за пациентите; засилване на проактивното участие на представители на БФС в изготвянето на нормативни промени, относно фармацевтичния сектор, както на национално, така и на европейско ниво за въвеждане на съвременните добри практики при упражняване на фармацевтичната професия, при популяризирането й   и  значението й за системата на здравеопазването. Резултатът, който очаквам е  налагане на разбираем, позитивен и значим за обществото образ на нашата професия.

 • Заемали сте няколко много важни длъжности – коя от тях е била най-голямо предизвикателство и чувствате ли се подготвена за председател на БФС?

Всяка една позиция има своите предизвикателства, когато се прилагат високи етични и професионални стандарти. Отговорността е голяма, когато решенията имат последствия за много хора, а още по-голямо предизвикателство е когато тези последствия са в сферата на здравеопазването, където понякога залогът е висок – човешкия живот и неговото качество. Не бих казала, че само високите постове в изпълнителната власт са ме подготвили за ролята на председател на УС на БФС, това е поредица от всяка една позиция, която съм заемала – включително академичните, които ме научиха да анализирам, синтезирам и представям информацията в определен вид. Работата във фармацевтичната индустрия ми даде разбирането на практическите аспекти на определена нормативна рамка и техните краткосрочни и дългосрочни последствия. Много високо ценя работата си  в централните органи на управление на БФС, както и в областта на психологията и коучинга. 25 годишният ми опит в различни сфери на фармацевтичната наука и практика, работата с хората и различните житейски и професионални ситуации ме подготвиха до голяма степен и за новото предизвикателство.

 • Има ли нещо в досегашното управление, което смятате, че задължително трябва да се промени и/или нещо, което със сигурност трябва да се продължи от следващото управление?

От времето, в което учредихме БФС до днешния момент ние постигнахме значителен напредък по отношение развитието на съсловието и по отношение на нормативната уредба, регламентираща фармацевтичната дейност. Понякога тези успехи не се комуникират в достъпен вид, което е предпоставка за формирането на определени изкривявания. В този смисъл един от приоритети ми е ефективна вътрешносъсловна комуникация и създаването на повече възможности за дискусии и обсъждания, включително чрез възможностите на дигиталните технологии, както и засилване на значението на БФС за медиите, отразяващи проблематиката на здравеопазването, включително чрез организацията и провеждането на семинари за журналисти, воденето на рубрики в печатни и електронни медии от фармацевти и съвместни инциативи. Една от новите насоки в платформата ми са предложения за нормативна уредба, относно публично-частни партньорства в областта на лекарствоснабдяването и фармацевтичните грижи. Ще работя и в посока надграждане на установеното сътрудничество със законодателната и изпълнителната власти в областта на фармацевтичното законодателство и създаване на мрежа от контакти на областно и общинско ниво.

 • Какви биха били главните Ви приоритети на евентуален управленски мандат?

Част от основните приоритети на платформата, която предлагам са:

 • Подобряване на вътрешносъсловната комуникация и вътрешносъсловния контрол;
 • Про-активна подготовка на системата за здравеопазване за разширяване на фармацевтичните консултации, генерично предписване и отпускане и реализация на проекти за фармацевтични грижи;
 • Изпреварващи подходи на БФС за поддържането на устойчиво лекарствоснабдяване и разработване на концепция за снабдяване с лекарствени продукти в региони със затруднено лекарствоснабдяване;
 • Активна роля във въвеждането на електронното здравеопазване и в частност на електронната рецепта, при наличие на удобни за работата на магистър-фармацевтите работни приложения.
 • Говори се, че има дестабилизация в БФС. Смятате ли, че може да сте фигурата, която да обедини съсловието?

БФС не прави изключение от българското общество. Дестабилизацията е резултат от популизъм, който си играе с надеждите на хората, респективно фармацевтите, за по-добра реализация и признание; резултат от дезинформация и манипулация, от злоупотреба с влияние (намесване на търговски и корпоративни интереси в организирането на съсловието), лично его и желанието за бързи резултати. Един позитивен ефект на дестабилизацията е, че тя винаги води до стягане на редиците и амбициране на онези, които искат да градят, но поради една или друга причина до определен момент са били по-скоро пасивни наблюдатели.

Смятам, че всеки един от нас, който обича професията на магистър-фармацевта, не е в конфликт на интереси, има ясна визия по отношение на целите и начина, по който да ги постигне, има необходимия управленски и админстративен опит и е носител на определена ценностна система, изповядваща обективност, вземане на решения, основани на факти и амбиция базирана на възможности, трябва да има място в управлението на съсловието. Един е формалният лидер, тъй като такава е структурата на организацията, но той трябва да бъде не следван сляпо, а да мотивира и увлича хората към работа за по-доброто бъдеще на професията.

В моя професионален път до тук аз успях да натрупам достатъчно опит, както по отношение на науката и практиката на фармацията, така и по отношение на изготвяне и прилагане на фармацевтичното законодателство и ефективната работа с хора. Постигах успехи в среда, която не винаги е била подкрепяща, а дори враждебна и установих, че когато лидерът има правилния екип постигнатото може да надмине първоначалните очаквания.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.