Пробиотици, подкрепящи имунитета

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
provopaine

Всички ние съветваме пациентите, че измиването на ръцете, почивката, приемането на витамин D и диетата, богата на антиоксиданти и различни растителни продукти (като ехинацея, астрагал, бъз и гъби) могат да са полезни за подпомагане на имунната система. Но какви други тактики за повишаване на имунитета можем да предложим?

Все повече проучвания доказват ролята на пробиотиците в подкрепа на имунното здраве.

Двойно сляпо, плацебо контролирано проучване установи, че пробиотиците осигуряват до 73% по-ниска честота на сезонни инфекции. Пробиотиците също така намаляват тежестта на симптомите при настинка и грип, включително кашлица и запушен нос.

Детската популация в групата, приемаща пробиотици, също е отсъствала по-малко от учебни заведения (32% по-малко дни). Употребата на антибиотици също е намаляла; 68% по-малко в групата с единичен щам пробиотик и 84% по-малко в групата с няколко щама.

Пробиотици, подкрепящи имунитета

Доказано е, че два новоидентифицирани щама, наречени Lactobacillus delbrueckii LE и Lactobacillus rhamnosus LB3, подпомагат здравето на горните дихателни пътища. Клинично проучване, проведено в болницата на Института по УНГ болести на Академията на медицинските науки, Киев, 2002-2006 г., установява, че щамовете на L. delbrueckii LE и L. rhamnosus LB3, демонстрират високи нива на антагонистична активност към патогени, най-често срещани при хронични и повтарящи се УНГ инфекции.

Повишена имунна активност

Освен че показва висока степен на адхезия към лигавицата на горните дихателни пътища, прилагането на комбинацията от L. delbrueckii LE и L. rhamnosus LB3 води до статистически надеждно увеличение на броя на клетките на сливиците, продуциращи IgA, както и повишена активност на естествените цитокини.

Пробиотичните формулировки, базирани на тези щамове, също индуцират имунен отговор, инхибират мастната клетъчна инфилтрация на тъканите на сливиците и стимулират прогресията на В-клетъчните лимфоцити и високо гликогеновите макрофаги.

Установено е, че тази пробиотична формула стимулира IFN до 4,5 пъти, индуцира производството на IL-4, увеличава IgG и IgA до 2,5 пъти и засилва синтеза на гликоген във фагоцитите. L. rhamnosus демонстрира по-ефективно активиране на хуморален имунен отговор; а L. delbrueckii показва предимно клетъчно медииран имунен отговор.

Специфичната комбинация от тези щамове също демонстрира антагонистично действие по отношение на редица УНГ патогени и спомага за поддържането на здравословен имунен отговор в тяхно присъствие.

Реклама:

provopaine

Референции:

  1. Liubov Sichel, Diana Zabolotna, Dmytriy Zabolotny. Perspectives of Probiotic Therapy in Sinus Infection, Lytic Enzymes, Academy of Medical Sciences of Ukraine prof. O.S. Kolomychenko Institute of Otolaryngology, 3 Zoologichna str.,Kiev, 03680, Ukraine.
  2. Tunkel, A. R. and Sepkowitz, K. A. 2002. Infections Caused by Viridans Streptococci in Patients with Neutropenia. Clinical Infectious Diseases 34:1524-9.
  3. Zabolotny D., Melnilkov О., Zabolotnaya D., Shinkarenko L. Probiotic modulationof the immunogenesis in the experiment; Immunology and allergology No1, 2006, p.19-21
  4. Vincent J. Iacono, Bruce J. MacKay, Sharon DiRienzo, and Jerry J. Pollock. Selective Antibacterial Properties of Lysozyme for Oral Microorganisms. InfectImmun. 1980 Aug; 29(2): 623–632.
  5. Report on clinical use of the probiotic cells Lactobacillus delbrueckii LE and theirlysate. A.S. Prylutskyy, MD, PhD, Clinical Immunology and Allergy Department, Donetsk State Medical Univerity, 1000.

АВТОР