Отворено писмо от маг.-фарм. Аделина Любенова

Уважаеми дами и господа ,

„Стинг“ АД е национален дистрибутор, който снабдява ежедневно аптеки с лекарствени продукти, консултира и подкрепя усилията на работещите в тях фармацевти за удовлетворяване нуждите на хората в страната.

Предвид съществуващата ситуация,се чувстваме длъжни да припомним отговорната социална роля на фармацевта в опазването на общественото здраве. Неслучайно СЗО го определя като „най-достъпният здравен специалист“, което е признание за обществената им значимост за живота и здравето на хората.

В този напрегнат момент, когато нацията трябва да е единна, смятаме, че посочването на фармацевтите като лица, които имат единствената цел да натрупват нерегламентирани печалби чрез спекула, е несправедливо обвинение.

Натрупаният опит в съвместната ни работа показва, че нашите клиенти –аптеки на територията на цялата страна изпълняват стриктно задълженията си съгласно етичният професионален кодекс, добрата аптечна практика и действащите нормативни документи.

Едновременно с това бихме искали да уверим всички граждани, че има достатъчно налични количества лекарства. Препоръчваме да пазарувате само предписаните в рецептата медикаменти, за да избегнем създаването на изкуствен дефицит и допълнително напрежение в обществото.

Ние знаем, че работещите в аптеките фармацевти дълбоко осъзнават ролята на тези здравни заведения и в това тежко време на пандемия полагат неимоверни усилия, за да отговорят на потребностите на хората в страната.

Призоваваме гражданите на Република България да отдадат заслуженото уважение и респект към работата на фармацевтите, които с цената на собственото си здраве и в условията на висока степен на риск изпълняват своя професионален и морален дълг.

С уважение : Аделина Любенова , отговорен фармацевт на „Стинг“АД

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.