Англия осигури предпазни средства за фармацевтите си

Правителството на Англия ще изпрати лични предпазни средства (ЛПС) във всяка аптека от отворен тип, за да помогне за защитата на аптечния персонал срещу COVID-19.

В писмо от главния фармацевтичен консултант на Англия Кийт Ридж, изпратено на 9 март 2020 г., се казва, че всеки пакет с ЛПС ще бъде „подобен“ на този, които вече са изпратени на личните лекари.

ЛПС пакетът за общопрактикуващите лекари съдържа 400 престилки за общо ползване, 300 чифта ръкавици за изследване и 300 маски за лице.

В писмото се посочва, че фармацевтите „ще имат изключителна нужда“ от ЛПС, като ръкавици, престилки и маски и се очаква да бъдат използвани само „от аптечния персонал и изолирани пациенти в съответствие със стандартната оперативна процедура (SOP)“.

Той добавя, че пакетите с ЛПС, които ще бъдат предоставени безплатно на аптеките, „не трябва да се продават“.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.