Маг.-фарм. Аделина Любенова: Колективната интелигентност ще ни спаси

На 7.02.2020г. предстои VI-тия отчетно-изборен конгрес на БФС. Магистър-фармацевт Аделина Любенова е кандидат за следващ председател на съюза и ни предостави интервюто си за списание “СТИНГ”,


Г-жо Любенова, как ще отговорите на очакванията на магистър-фармацевтите, какво ще промените?

Не ми е самоцел да правя промени без съгласуване с колегите, но смятам, че когато нашите несъвършени преценки се натрупат по правилния начин, колективната ни интелигентност ще е съвършената призма за успех и просперитет в дейността ни.

Колегите ми са мъдри и аз искам да стимулирам дейности, за да се прояви тази интелигентност, а не по подобие на мравченската колония да се самоунищожим. Моята цел е, независимо от всичко, съсловието ни да е единно по най-важните за професията гледни точки. Да се възроди просперитетът и ролята на фармацевта за опазване на общественото здраве, да се промени нагласата на хората за мисията ни в здравеопазването, да развием уменията си, да трупаме знания, да допринасяме за каузи, в които вярваме.

Имам ясна представа за това как да се противопоставим на създаденото статукво. Необходима ни е активна професионална експертиза, последователни и точни действия в отговор на динамичната нормативна трансформация. На този етап много стихийно и хаотично се случват промените, а аптечната система не е готова да се адаптира.

Смятам че, да се създаде визията на дигиталния бизнес модел при аптеките и въобще в лекарствоснабдяването, трябва всички да са наясно от какви ресурси, активи и проучвания се нуждае то. Освен това трябва да са изяснени всички конфликти в приоритетите за оптимизация и трансформация. Да търсим партньорства с други организации и да се оцени готовността на всички аптеки за този процес. В съществуващия дефицит на доверие ще бъде трудно да се променим бързо. Необходимо е създаване на нормативна саморегулация на фармацевтичната компетентност във връзка с въздействието на лекарствената ни експертиза върху социалното и здравното осигуряване.

Нека не забравяме, че Съсловната ни организация е създадена като корпорация на публичното право, в която се предвижда задължително членуване на специалисти. Те предоставят фармацевтична услуги и разполагат с известни публично-правни функции за организиране, контрол и дисциплинирана власт спрямо същите специалисти. Това задължава много управителното тяло да осигури комфорт и условия за надграждане!

Всички дейности и функции, касаещи интересите на съсловната организация, ще се подлагат на публично обсъждане вътре в съсловието,а решенията няма да се вземат еднолично и авторитарно.

Какви решения основно търсят фармацевтите днес?

Масово колегите търсят сигурност в тази организация, но не я намират. Проведох срещи в 17 регионални колегии и със сигурност знам какво ги вълнува и разочарова! Активната позиция на създадения Инициативен комитет по щекотливите теми през последните три години: „верификация“, „такса рецепта“, „електронната система на ИАЛ“, „Н-18“, хвърлят светлина за възможностите на аптеките да се справят с въвеждането им.

Смятам че, екипът ни успя в преговорите със здравните власти, но положението остава тежко за много колеги работещи в аптеки. Те не разполагат с технически рерурс, за да отговорят адекватно на нормативната преса, която се упражнява върху тях. Силно се надявам заедно да намерим вярното решение и да преодолеем препятствията, както винаги досега. Имаме заявени становища, срещи, стратегия, така че регулаторните изисквания да могат да се адаптират към реалните възможности на колегите. Наложително е да се даде адекватен отговор на предизвикателствата, но същевременно и да отговорим на променящите се нужди и очаквания на крайните клиенти. Иска ми се да насърча различното мислене, да приложа визионерски подход при решаване на проблемите. Ще съставя динамичен екип, който ще работи в подкрепа и защита на всички фармацевти.

Как виждате бъдещето?

Много работа – с регионалните сорганизации, координирани действия, ефективни политики за лекарствена безопасност, адекватни преговори и договори с НЗОК, работни срещи и експертизи със здравните власти, работа с профсъюзите относно работното време на аптеките, глобален поглед и работа с европейски структури и проекти за обществено здраве, усъвършенстване на обученията с професионална насоченост, асоцииране на студентите и стажантите към съсловието, създаване на помощни ръководства за фармацевтични грижи, програми за кариерно развитие, справяне със стреса в професията, сътрудничество с пациентски структури, изграждане на обща, единна платформа на бази данни с лекарите, аптечна регулация, медийна политика, социални кампании.

И в заключение мога да уверя мо- ите колеги, че аз ще продължа да изповядвам ценностите, залегнали в чл. 2 от „Кодекс за професионална етика“ на магистър-фармацевта. Радетел съм за компетентност, емпатия, честност,  отговорност и хуманност.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.