PGEU подкрепи проф. Стоименова

Фармацевтичната група на ЕС (PGEU) изпрати писмо до Премиера Бойко Борисов, Главния прокурор Иван Гешев и доц. Диана Ковачева, Омбудсман на Република България във връзка с повдигнатото обвинение на председателя на Български фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова по повод на две нейни медийни изяви. В писмото PGEU изразява своето сериозно безпокойство по повод решението на Прокуратурата на Република България да повдигне обвинения срещу председателя на БФС за извършване на престъпление срещу обществения ред и мира (по чл. 326, ал. 1 от българския Наказателен кодекс) за изявления във връзка с въздействието на COVID-19 върху наличността на лекарствени продукти. PGEU заявява, че “изказванията на проф. Стоименова във връзка с въздействието на коронавируса върху наличността на лекарства напълно съответстват с изявленията от неотдавна на институции на Европейския съюз и на страни членки , както и на всички заинтересовани страни във веригата на доставките за лекарствени продукти, на европейско и на национално ниво”, като посочват конкретни примери. Действащите инициативи на Европейския съюз и на страни-членки за смекчаване на риска от недостиг на лекарства поради COVID-19 сами по себе си показват, че такъв риск съществува или най-малкото не може да бъде изключен.

С оглед на това огласяването на съществуването на такъв риск не може да се счита за акт на всяване на страх и във всеки случай не може да е състав на престъпление срещу обществения ред. Нещо повече: насърчаването на рационална употреба на лекарства е професионален дълг на фармацевтите, което заслужава единствено похвала.

PGEU призовават българските власти да преразгледат своето решение и да оттеглят обвиненията срещу проф. Стоименова, които са неоснователни и също така са нарушение на принципите на върховенството на закона и свободата на изразяване на мнение, заложени в член 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. В същото време от организацията напомнят, че съгласно подчертаното от Съвета на Европа, закони, предвиждащи мерки срещу свободата на словото, особено от наказателно естество, следва да се прилагат от националните компетентни органи с надлежно отчитане на принципите на необходимост и пропорционалност, които не са били спазени от страна на българските власти във връзка с действията, предприети срещу проф. Стоименова.

Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) и фармацевтичните организации в цяла Европа застават зад Българския фармацевтичен съюз.

http://bphu.bg/upload/files/PGEU%20letter%20to%20the%20Bulgarian%20authorities_BG.pdf

Източник: БФС

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.