Персонализирана медицина в психиатрията – от третиране на болестта до третиране на индивида

Мирослава Николова e магистър по фармация. Завършва образованието си в Медицински Университет гр. Пловдив, като прави и два обмена по програмата Еразмус. Единият е в Париж, Франция, а във фармакологична лаборатория в Мадрид, Испания.

В момента работи за НМ Дженомикс, компания за персонализирана медицина, която е българска и предлага на пациентите иновативни решения за здравето, базирани на генетични тестове.

 • Какво представляват фармакогенетичните тестове и какво е нивото на персонализираната медицина в България?

Фармакогенетичните тестове показват как гените на всеки отделен пациент си взаимодействат с дадени медикаменти и как вследствие на това взаимодействие в някои случаи може да се получи различен от стандартно очаквания ефект.  Чрез такъв тест може да се разбере също как се метаболизират медикаменти от определени групи, в каква доза ще имат оптимално действие, за кои точно лекарства може да се очаква по-добър терапевтичен отговор, при кои съществува риск от засилени странични реакции и съответно е добре да се избягват. Като цяло един такъв тест дава информация, с помощта на която да се подберат най-подходящите медикаменти и в най-подходящата доза за максимално добро биологично усвояване. Главната цел при извършването на фармакогенетичния тест е да се избегне процеса проба – грешка в медикаментозното лечение, за да може да се стигне по-бързо до подобрение на състоянието на пациента. В частност в психиатрията, времето което може да се спечели с тази информация е безценно.

 • За кои пациенти и за какви психични разстройства са подходящи генетичните тестове?

Фармакогенетичните тестове в сферата на психиатрията са подходящи за пациенти с поставена психиатрична диагноза, при които има голям избор от медикаменти, с които да бъдат лекувани. Фармакогенетичен тест е подходящ при диагнозите депресия, тревожност, биполярно разстройство, обсесивно–компулсивно разстройство, шизофрения, хиперактивност и др. Тези тестове се препоръчват както за вече лекувани пациенти, резистентни или с недостатъчна ефективност на терапията, така и за пациенти, които не са лекувани и им предстои лекарствено лечение.

 • Могат ли генетичните тестове да подобрят лечението на депресия?

Съвременната медицина е основана на доказателствата. Тя работи със систематизирани данни, подлагани на контрол. Когато се каже, че нещо работи, следва да това да бъде подкрепено с данни. Ефикасността на теста, който ние предлагаме и който се извършва в лабораторията на американската компания Genomind, е доказана с медицинско проучване, което показва, че при 87% от пациентите, на които е назначено лечение на база на резултата от теста, има статистически значимо подобрение 3 месеца след началото на терапията. Това е един много висок процент и категорично показва колко е важно да се отчете биологията на организма при избора на най-подходящи медикаменти и дози в лечението на депресия.

 • Спестяват ли се време и средства на пациентите, като се избягва лечението от типа „проба-грешка“?

Да, безспорно с помощта на фармакогенетичен тест може да се спестят средства за неефективни лекарствени терапии. Още по-ценна е обаче възможността да се намали времето на страдание на пациентите, тъй като при емоционалните и менталните разстройства то може да бъде много тежко и да доведе до фатални последици.  

Тестът Genomid Professional PGx (Дженомайнд Профешънъл) в сферата на персонализираната психиатрия, който ние предлагаме, е най-задълбоченият и подробен фармакогенетичен тест в сферата на психичното здраве и нашите пациенти могат да са сигурни в неговото качество.

 • Кои групи медикаменти покрива тестът и дават ли информация по отношение на диагнозата?

Тестът не дава информация за диагноза, тъй като психиатричните заболявания са много комплексни, те често включват генетична компонента, но и редица други фактори.  

Тестът Джен Про, както се нарича накратко, включва целия спектър от групи медикаменти в психиатричната практика – всички видове антидепресанти, анксиолитици, антипсихотици, стабилизатори на настроението, сънотворни, допаминергични стимуланти, някои хранителни добавки и болкоуспокояващи. В теста има информация, която е полезна и при назначаването на медикаменти извън сферата на психиатрията. Например, включени са гени, свързани с метаболизирането на над 80% от медикаментите изобщо.

 • Как се взема проба за всеки генетичен тест?

Взимането на проба за теста Джен Про е много лесно и безболезнено – пробата е от букална лигавица, взима се с две клечки, които се отъркват от вътрешната страна на бузата. След това се запечатва, опакова и се изпраща директно в лабораторията в САЩ. След като  резултатът, който е много подробен и информативен, е готов, той се интерпретира и обсъжда от медицинските специалисти на американската лаборатория, съвместно с лекуващия психиатър на пациента, като се взема предвид цялата клинична картина на пациента – настоящата симптоматика, предишни приемани медикаменти, съпътстващи заболявания и всякаква друга информация, която би могла да се отрази на медикаментозното лечение. Нашата компания има научен консултант, който също съдейства на лекуващите психиатри при интерпретацията на резултата и при осъществяването на консултациите с американската лаборатория Genomind.

 • Къде се правят генетичните тестове и възползват ли се лекарите от тях?

Този вид тестове доста помагат на самия лекар и лекарите са доволни от резултатите и от възможността да работят с тях. В голям процент от случаите и според нашия опит, пациентите бележат значително подобрение. Това носи удовлетворение и спокойствие при работата с теста, както за самия лекар, така и за пациентите, които са стимулирани да спазват предписаната терапия.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.