Pembrolizumab показва впечатляващо подобрение при рак на бъбреците

merck

Merck обявиха резултати от своето основно проучване фаза 3 KEYNOTE-564, оценяващо pembrolizumab, тяхната анти-PD-1 терапия.

Проучването постигна своята основна крайна точка за преживяемост без заболяване (DFS), катомпотенциално адювантно лечение на пациенти с бъбречно-клетъчен карцином (RCC) след хирургично отстраняване на бъбрек или след нефректомия и резекция на метастатични лезии.

Междинният анализ е  проведен от независим комитет за мониторинг на данни и pembrolizumab показа значително подобрение в сравнение с плацебо при DFS.

Проучване ще продължи да оценява общото оцеляване, ключова вторична крайна точка. Профилът на безопасност на pembrolizumab в това проучване е в съответствие с този, наблюдаван в по-рано докладвани проучвания.

От първото си одобрение при бъбречно-клетъчен карцином преди близо две години, pembrolizumab се превърна във важен вариант на лечение от първа линия в комбинация с axitinib за пациенти с напреднал бъбречно-клетъчен карцином.

Тези нови данни са резултат от проучване за оценка на ролята на pembrolizumab за подпомагане на пациенти с по-ранни стадии на заболяването и са първите положителни резултати за анти-PD-1 терапия при адювантно лечение на пациенти с бъбречно-клетъчен карцином.

Понастоящем pembrolizumab е одобрен в САЩ, Европа и Япония в комбинация с axitinib за първа линия на лечение на пациенти с напреднал бъбречно-клетъчен карцином.

Pembrolizumab представлява хуманизирано моноклонално антитяло, коетосе свързва към рецептор-1 на програмираната клетъчна смърт(PD-1) и блокира неговото взаимодействие сPD-L1 и PD-L2 лигандите. Рецепторът PD-1 е негативен регулатор на активността на T-клетките, включен в контрола на T-клетъчния имунен отговор. Pembrolizumab потенцира T-клетъчните отговори, включително антитуморните отговори чрез блокиране на свързването на PD-1 с PD-L1 и PD-L2, които се експресиратот антиген-представящите клеткии може да бъдат експресираниот туморни или други клетки в туморната микросреда.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03142334

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.