Циклама Павлова, Председател на Националния съвет по качество на БАПФ

Циклама Павлова помощник-фармацевт

Циклама Павлова е помощник-фармацевт с над тридесет години стаж по специалността и един от основателите  на Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България. Заема поста на Изпълнителен секретар в сдружението, а от създаването на съсловната организация е избрана за Председател на Националния съвет по качество на БАПФ.

Разговаряме с г-жа Павлова за продължаващото обучение и какво е неговото значение за помощник фармацевтите, членове на БАПФ.

Доколко е важно продължаващото обучение за помощник-фармацевтите, а и не само?

Продължаващото обучение на кадрите е от съществено значение за повишаване на знания, умения и квалификация след базовото обучение, особено когато става дума за регулирана професия, каквато е тази на помощник-фармацевта. Навсякъде по света учението през целия живот е приоритет, а за нас качествената фармацевтична грижа е кауза.

Какви са възможностите и формите на продължаващо обучение, които БАПФ осигурява за своите членове?

Продължаващото обучение на помощник- фармацевтите се организира от Националния съвет по качество на БАПФ. Обученията се организират и провеждат  присъствено,онлайн или хибридно според условията и възможностите на епидемичната обстановка .

Акредитират се според Единната система за продължаващо и СДО.

Признават ли се самостоятелни форми на продължаващо обучение – като абонамент за медицински списания, участие в конгреси и др.?

Всички форми на продължаващо обучение акредитирани  от НСК на БАПФ са в няколко групи: семинари,уебинари,конференции,симпозиуми,абонаменти за периодични или годишни издания. Организаторите на акредитираните събитията изпращат списъка на участниците и НСК отразява присъдените кредити .

Важен елемент от информацията за СДО е, че по решение на Националния съвет, колегите членове на БАПФ не заплащат кредитните точки от участие в продължаващо обучение.

Има ли интерес към формите на продължаващо обучение и какви са предпочитанията – онлайн или на живо?

Интересът на колегите помощник-фармацевти към формите на СДО винаги е бил голям. Присъственото участие има своите положителни страни – преките контакти и срещи с лекторите и колегите е незаменимо. Но в условията на карантина не винаги е възможно. А онлайн и хибридните форми на обученията пък предлагат една по-добра възможност за колегите,които нямат  възможност да пътуват за конкретни събития.

Освен знания и умения, колегите ще трупат и кредити от продължаващите обучения. Какви ще са ползите от тях и ще се води ли регистър?

Кредитите от СДО се отразяват в електронното досие на членовете на БАПФ. Кредитите от СДО са в пряка връзка с предстоящото въвеждане на Квалификационната рамка на специалността,която се състои от квалификационни нива.

Това е ново за системата и колегите предстои да се запознаят е с ефекта. А квалификационните нива според ТЗДЗ се заплащат .

Днес е Еньовден. Какво ще пожелаете на колегите за празника?

На всички колеги пожелавам  преди всичко да са здрави. Да запазят отговорното си отношение към професията, което ни носи благодарността и признанието на пациентите.

И да имат професионално самочувствие от професиятa, която са избрали за свое професионално поприще, въпреки постоянните предизвикателства, които се изправят пред нас.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.