Публикуван е първият Годишен индекс на фармацевтичните изобретения

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Експертите на IDEA Pharma, компания специализирана в лансирането и дистрибуцията на фармацевтични продукти, определиха най-иновативните и „изобретателни“ компании, които могат да се считат за основните играчи на пазара днес. Те обявиха класация на фармацевтичните компании, която беше представена като Първи годишен индекс на фармацевтичните изобретения (First Pharmaceutical Invention Index).

Най-високи оценки, както за иновации, така и за мащаба на разработването на фармацевтичните продукти, бяха присъдени на следните десет производители:

AstraZeneca 1
Celgene 2
Eli Lilly 3
Novartis 4
AbbVie 5
Vertex 5
Bristol-Myers Squibb 6
Regeneron Pharmaceuticals 7
Daiichi Sankyo 8
GlaxoSmithKline 9
Biogen 10
farmacewt analiz inowatiwni lekarstwa
Източник: IDEA Pharma

Експертите на IDEA Pharma също публикуваха четирите ключови критерия, по които списъкът е бил съставен:

  • Съотношението на броя разработвани лекарства към вече маркетирани.
  • Брой изпитвания, изследващи нови молекули.
  • Дял от иновативни регулаторни означения.
  • Оценка на инвестицията на компанията в изследователска дейност.

AstraZeneca е на челно място в класацията, като отбеляза изключително добри резултати и по четирите показателя. AstraZeneca се похвали с висок дял на разработвани лекарства към вече предлаганите на пазара, голям брой изпитвания, изследващи нови молекули, добра част от „нови“ регулаторни означения и добри резултати от инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и ангажимент за постепенни системни подобрения.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ