Предстои Първа конференция на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

Лиляна Петрова помощник-фармацевт

Разговаряме с пом.-фарм. Лиляна Петрова, председател на Българска асоциация на помощник-фармацевтите, за предстоящата Конференция и за това как се развива Асоциацията.

 • Скоро ще се навършат 2 години от учредяването на БАПФ. Как ще опишете пътят, който трябваше да бъде изминат, за да бъде факт БАПФ?

Съсловието на помощник-фармацевтите има принос повече от 50 години за нормалното функциониране на аптечната система в градове и села.

Въпреки,че упражняваме регулирана професия,на нас помощник-фармацевтите ни отне повече от 10 години да отстояваме правото си на национална представителност  и  самоуправление – модел, който вече беше реален и добре работещ  за всички други здравни специалисти.

Изминахме труден, неравен, на моменти трънлив път. Посветихме много време и усилия за да убедим институциите и нашите опоненти, че съсловието ни заслужава да получи шанс за национална представителност чрез идентична професионално – съсловна организация. Осъществихме многобройни срещи, участия в работни трупи, сериозна аргументация отразена в писма и становища.

И на 06.06.2019г. нашата упоритост и последователност бяха възнаградени, когато със заповед на МЗ беше учредена Българска асоциация на помощник-фармацевтите.

 • Какви са нагласите на колегите помощник-фармацевти спрямо възможността да членуват в БАПФ?

Членуването в съсловна организация на упражняващите регулираните професии е условия за упражняване на дейност. Национален регистър на помощник-фармацевтите ще даде достоверна информация за съсловието – брой и разположение по региони, дипломи, следдипломно обучение и квалификация. Всичко това е особено важно, когато се касае за регулирана професия, каквато е и тази на помощник-фармацевта.

Повече от 70% от колегите вече членуват и разбират колко е важно организирано, информирано и мотивирано да отстояваме професионалните си интереси.

И колко е важно ние като съсловие да сме единни срещу непрофесионализма и нерегламентираните практики във фармацията.

 • Защо трябва помощник-фармацевтите да членуват в БАПФ?

Както вече стана дума, ние упражняваме регулирана професия, която има особено значение за здравето на хората. Нейното упражняване се подчинява на строги правила – регистрация в единен електронен национален регистър, спазване на Етичен кодекс – ясни норми и правила за упражняване на професията, спазване на строг кодекс на поведение и пряка отговорност за обхвата на техните дейности.

Много важна функция на съсловната организация, вменена по закон от институциите е и продължаващото обучение за повишаване на квалификацията на здравните и фармацевтични специалисти .  

Организирането на такива обучения,тяхната акредитация и регистрация е дейност на Националния съвет по качество към БАПФ.

За да покрият изискването към професията,колегите трябва да се включват чрез своя УИН в такива обучения, да получат своите кредити. Важна информация е, че кредитите от СДО не се заплащат от членовете на БАПФ. Има изискване към практикуващите помощник-фармацевти за придобиване на минимум  90 кредита за тригодишен период: юни 2019 – юни 2022 година.

Във всичките Европейски  държави повишаването на квалификацията се преценява като критерий за стремеж към висок професионализъм.

За нас- БАПФ  това е  приоритет и кауза, с цел предлагане на по-качествени фармацевтични услуги от помощник-фармацевтите.

 • Как БАПФ допринася/ще допринесе за тяхното професионално развитие?

Професионалното развитие на всеки специалист е важно условие за възходяща професионална кариера.

Предстои въвеждане на Квалификационна рамка, съставена от квалификационни нива. Това е ново за системата. И затова е важно включването на колегите във всички форми на продължаващо обучение.

Шанс за кариерно развитие имат колегите и с включването им в магистратура „Фармацевтичен мениджмънт“.За тази възможност работихме няколко години още като доброволна организация.

 • Какво сте постигнали до този момент?

Още на първото свое заседание УС на БАПФ прие План-програма за своята дейност през мандата си от три години. Тази програма отразява конкретни действия по изпълнение на целите.

Националната представителност, която постигнахме чрез учредяване на съсловната ни организация ни дава възможност да отстояваме професионалните права на гилдията чрез наш представител във Висшия съвет по фармация, имаме представител в Експертния съвет по търговия на дребно към ИАЛ, имаме представители в Работната група към МЗ за определяне методиката по съставяне на Национална аптечна карта.

Участвахме активно в промяна на чл.227 от ЗЛПХМ, като отстоявахме убеждението, че Националната аптечна карта не би могла да изпълни своето предназначение, ако при нейното създаване и при създаване на предхождащите я областни аптечни карти не е предвидено участие на представител на помощник-фармацевтите в съответните комисии.

Изработихме „Правила за Добра фармацевтична практика на помощник-фармацевта“, които получиха одобрение от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

 • Предстои Първа конференция на БАПФ. Какво да очакваме от нея?

Преди всичко се надяваме условията да позволят провеждането на планираната ни Конференция на 5 и 6 юни в гр.София.

Очакваме  колегите от цялата страна да се регистрират за участие в сайта на БАПФ : www.baap.bg и да дойдат да отбележим заедно съсловното ни единство.

Очакваме нашите гости да уважат Празника ни и да споделят с нас  Втората годишнина на съсловната ни организация.

 • Кои ще са основните акценти в програмата на Конференцията?

Планираме няколко акцента на събитието- научна част, където сме поканили за лектори изявени имена в медицината и фармацията.

Важен елемент ще бъде и участието на наши партньори като изложители на нови фармацевтични продукти, с което колегите ще бъдат запознати. Ценим участието и на наши медийни партньори, които имат принос за популяризирането на дейността на съсловието и организацията ни.

И естествено като за Празник ще има и награди, и отличия за колеги, Регионални колегии и партньори с принос към съсловието.

 • Могат ли колеги, които (все още) не са членове на БАПФ да вземат участие в Конференцията?

Регистрацията за участие- онлайн или присъствено ще се осъществява чрез УИН –Уникален индивидуален номер.Това е изискване,което колегите все още имат време да изпълнят,като се регистрират в РК на БАПФ.

В сайта: www.baap.bg  има информация за контакт с РК.

Освен това ми се иска да напомня, че от 06.06.2019г.,според чл.4 от Закона за съсловната ни организация/ ЗСОМСААМСЗПФ/ условията за упражняване на дейност на територията на РБългария от помощник-фармацевт са две: притежаване на диплома и регистрация в РК, където колегата работи.

 • Днес е 7 април – Световен ден на здравето. Какво си пожелавате като фармацевт и какво ще пожелаете на всички здравни работници?

Пожелава на колегите  помощник-фармацевти и на всички избрали да упражняват професия в сектор здравеопазване – преди всичко да са здрави!

Пожелава им да имат сили да посрещат предизвикателствата, които срещаме в практиката си!

Пожелава им да срещнат признание от пациенти и институции за всеотдайността и професионализма – качества, на които се крепи здравната ни система!

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.