Възможно ли е ограничаването на вертикалната интеграция?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

В проекта за изменение на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, който влиза за разглеждане в Народното събрание, е записано, че търговците на едро на лекарства няма да имат право да притежават аптеки.

Ограничаването на вертикалната интеграция, при аптеки и търговци на едро, се защитава от години от голяма част от фармацевтите в България, както и от БФС. При вертикалната интеграция често се случва търговеца на едро да привелигирова търговци на дребно, за сметка на други търговци, когато първите двама са част от една икономическа група. Има обаче и представители на бранша, които са на мнение, че подобно ограничение няма пазарна логика.

Предлага се лицата в заварено положение, които притежават едновременно разрешение за търговия на едро и на дребно с лекарства, до 6 месеца да решат кое от двете ще извършват. Ако това не стане в дадения срок, изпълнителният директор на ИАЛ отнема по-късно издаденото разрешение. Когато втората по вид дейност е търговия на дребно с лекарства, се отнема разрешението за всички аптеки, пише в законопроекта.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Обява за работа - аптека Медея

  • Пусни файловете тук или
    Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.