НЗОК с предупреждение към аптеките

Във връзка с оплаквания от здравноосигурени лица, че в някои аптеки отказват да отпускат лекарства по реда описан в инстрикциите на НЗОК, всички аптеки, които имат договор с НЗОК, са предупредени, че при отказ за отпускане на лекарства на хронично болни пациенти ще бъдат предприети действия по неизпълнение на договора.

НЗОК информира още, че:

 • Аптеките не трябва да връщат пациенти без рецепта и/или изтекъл срок на протокол и следва да отпускат лекарствени продукти на хронично болни пациенти, по описания в следното писмо начин.
 • Аптеките ще въвеждат информацията за отпуснатите лекарствени продукти (“служебна рецепта”) в аптечния софтуер след като бъде създадена техническа възможност за това.
 • За тези случаи отчетът ще се извършва само с XML, без предоставяне на хартиена рецепта.
 • Режимът на отпускане на лекарствени продукти по “служебна рецепта” остава същия, както досега и съгласно нормативната уредба.
 • Софтуерните фирми ще получат в спешен порядък указания за промените, които трябва да се извъшат в аптечния софтуер.

Списък на лекарствени продукти,  при които протокола не се удължава служебно и не се отпускат с отрязък “S” на рецептурна бланка:

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.