Противовъзпалителните лекарства оказват антидепресивно действие

Противовъзпалителните средства се свързват с подобрени симптоми при голям депресивен епизод (MDD), предполага систематичен преглед и мета-анализ, публикуван в Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (28 октомври 2019 г.) [1].

Изследователите идентифицирали 30 рандомизирани контролирани проучвания, включващи 1610 участници с MDD и 7 различни противовъзпалителни лекарства. Проучванията са продължили между 4 и 12 седмици.

Те откриват, че пациентите, приемащи противовъзпалителни средства, имат значително по-голямо намаление на депресивните скали (стандартна средна разлика -0,55; 95% доверителен интервал [CI] -0,75 до -0,35) в сравнение с тези, приемащи плацебо.

Те също така откриват, че пациентите, които получават противовъзпалителни средства, са с 52% (CI 1.30–1.79) по-голяма вероятност да отговорят на лечение и 79% (95% CI 1.29–2.49) по-вероятно да постигнат ремисия от тези, назначени на плацебо.

Ефектите са най-силни за нестероидни противовъзпалителни средства, омега-3 мастни киселини (конкретно EPA), статини и миноциклини и когато противовъзпалителното лечение е прието като допълнение към антидепресантната терапия, а не като монотерапия.

Изследванията показват, че възпалението играе роля в развитието на MDD, но проучванията за ефикасността на противовъзпалителните лекарства са дали противоречиви резултати, обясни екипът. Те казаха, че техните открития предполагат обещаващи ефекти на противовъзпалителните средства при MDD.

„Въпреки това, поради хроничния ход на MDD, качеството на живот и неблагоприятните ефекти следва да бъдат допълнително изследвани при висококачествени рандомизирани клинични изпитвания с дългосрочно проследяване“, поясняват те.

[1] Bai S, Guo W, Feng Y et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2019; In press. doi:10.1136/jnnp-2019-320912

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.