Нови препоръки за контрол на Астма

Global Initiative on Asthma (GINA) излиза с препоръка за ограничаване употребата на краткодействащи бета агонисти.

През последните 50 години краткодействащите бета агонисти (SABA, short-acting beta-agonists) са първа линия терапия. Проучвания показват, че тяхната самостоятелна употреба не само не е препоръчителна, но и опасна за пациентите.

Според GINA pocket guide от 2019, кратко действащите бета-агонисти вече не се препоръчват като самостоятелна терапия за бързо облекчаване на симптомите при астма поради съображения за безопасност.

GINA съветва всички възрастни и юноши с астма да получават лечение с инхалаторен кортикостероид, за да се намали риска от сериозни екзацербации и да се овладеят симптомите.

За „лека“ астма GINA посочва необходимата ниска доза инхалаторни кортикостероиди и ниска доза formoterol – дълго действащ бета-агонист (LABA), а ако той не е достъпен, тогава да се приема ниска доза инхалаторен кортикостероид заедно с кратко действащия бета-агонист.

Парадоксът за пациентите

Парадоксът се състои в това, че SABA могат както да ти спасят живота, така и да те убият.

Всекидневният прием в ниски дози има висока ефективност и е намаляват хоспитализациите с 1/3 и смъртността с 50%. Лошото идва от факта, че придържането към основната терапията е едва 25-35%.

Два предходни доклада сигнализират, че самостоятелната терапия със SABA може да навреди повече, отколкото да помогне, след епидемиите с isoprenaline и fenoterol през 60-те и 70-те години.

Проучване от 1994 година показало, че риска от смъртност при астма драстично нараства, когато пациент използва 1.4 устройства (всяко по 20,000 μg) с инхалаторни бета-агонисти месечно.

През 2014 GINA започва да предупреждава, че лечението със SABA трябва да се ограничи и да се прилага само при пациенти, които имат симптоми не повече от 2 пъти месечно и които нямат рискови фактори за екзацербации, но отбелязва, че трябват повече доказателства.

Проучване от 2018 показало намаление с 64% на тежките екзацербации с комбинацията budesonide и formoterol, сравнено с кратко действащия агонист terbutalin.

Друго проучване от същата година сочи, че фиксираната комбинацият budesonide/formoterol, използвани само при нужда, е не по-лош вариант от поддържащо лечение с budesonide при пациенти с тежки екзацербации.

Публикуваните през април препоръки са базирани на данни от 7,000 пациенти, според авторите.

Скорошно проучване от Нова Зенландия посочило, че комбинираното лечение с budesonide/formoterol, приемани при нужда, превъзхожда поддържащото лечение с ниски дози budesonide и друг инхалатор при необходимост. Тези данни подкрепят новите указания.

Някои пулмолози стигат още по-далеч като изразяват мнение, че GINA трябва да направи още една крачка към това пациентите да нямат възможност да приемат самостоятелно SABA, като например да се ограничат продуктите, съдържащи SABA и да се заменят с такива, които задължително имат и кортикостероид.

Източници:
GINA pocket guide 2019
Big Changes in Asthma Treatment in New Global Guidelines

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.