Нов антимикотик срещу вагинална кандидоза

Най-популярните противогъбични средства, използвани днес при лечението на кандидоза, се появяват още през 80-те години на миналия век, така че тези лекарства постоянно губят своята ефективност, тъй като гъбичните патогени, подобно на бактериите, стават все по-устойчиви. Американската компания Scynexis, един от малкото производители, работещи в тази насока, представи данни за своя водещ проект, антимикотичния агент Ibrexafungerp (SCY-078), който е доказан като ефективен срещу широк спектър от гъбични инфекции, включително резистентни щамове.

Ibrexafungerp е първият представител на нов клас от структурно обособени инхибитори на глюкан синтазата, наречени тритерпеноиди. Той е показал активност срещу Aspergillus и Candida, включително срещу многорезистентни (MDR) видове Candida auris, както и срещу Pneumocystis. Ibrexafungerp съчетава добре установената активност на инхибиторите на глюкан синтаза с гъвкавостта на пероралните и IV формулировки, предлагайки широко приложение в различни ситуации.

Наскоро Scynexis съобщи, че същото експериментално лекарство е достигнало своята първична крайна точка във фаза 3 на плацебо-контролирано проучване при пациенти с вагинална дрождова инфекция на Candida auris. Общо 376 пациенти, преживели остър епизод на вулвовагинална кандидоза със симптоми от 4 или повече в скалата от 0 до 18, са взели участие в проучването, със степен на отговор 50,5%. Постигната е и вторичната крайна точка за изследването – фунгоциден ефект. По отношение на профила на безопасност, сериозните нежелани реакции са редки, като в групата на плацебо са докладвани повече нежелани реакции, отколкото в групата на Ibrexafungerp .

Провежда се още едно проучване s Ibrexafungerp , наречено VANISH-306 – резултатите му се очакват през следващата година. Ако те са положителни, данните от двете проучвания ще бъдат използвани за подаване на заявление за разрешение за употреба през втората половина на 2020 г.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.