Онче-бонче … за нискомолекулните хепарини

След среща при Министъра на здравеопазването между представители на БФС, търговци на едро с ЛП, МЗ и ИАЛ, министреството предлага ред за отпускане на нискомолекулни хепарини, гарантиращ достъпа поне на бременни с вродена или придобита тромбофилия до тези лекарствени продукти.

На сайта на ИАЛ ще бъде качен списък с аптеки (име на аптеката, град, адрес и телефон), които ще отпускат на бременни нискомолекулни хепарини. За тях търговците на едро гарантират доставка на количества, които ще се отпускат САМО на бременни със съответната диагноза.

Отпускането ще става САМО срещу изрядна рецепта и при представяне от страна на приносителя на рецептата на генетичното изследване  за вероятност от тромбофилия на пациентката. Магистър-фармацевтите ще могат да отпускат нискомолекулните хепарини в количество достатъчно за до един месец. Рецептата трябва да се подпечата с печата на аптеката, да се отбележи отпуснатото количество и датата на отпускането, да бъде вписана в регистъра на отпуснатите рецепти, както се изисква по Наредба 4, за да не може рецептата да бъде изпълнена повторно в друга аптека (ако е отпуснато количество за един месец). Тези аптеки вероятно ще бъдат зорко наблюдавани от ИАЛ, съобщават от БФС.

Списък аптеки 1

Списък аптеки 2

Списък аптеки 3

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.