Проучва се назален спрей за профилактика на Covid

Австралийската биотехнологична компания Ena Respiratory заяви, че нейният спрей за нос значително намалява нивата на вируса Covid-19 в носа и гърлото в проучване при животни.

Лечението може потенциално да подобри отговора на имунната система и срещу обикновена настинка и грип.

Както ENA Respiratory информира, назалният спрей съдържа веществото INNA-051, синтетичен агонист на Toll-подобни рецептори 2 и 6 (TLR 2/6). TLR са важни структури във вродената имунна система. Например, те разпознават компонентите на вируси и бактерии и по този начин могат да задействат вериги на биохимични реакции, които служат за предпазване от тези патогени. Работата по спрея за нос е започнала преди пандемията от коронавирус.

INNA-051 е синтетична малка молекула, която се прилага самостоятелно чрез назален спрей веднъж или два пъти седмично.

INNA-051 е тествана срещу Covid-19 при опити с животни. Някои от тестваните животни са получавали INNA-051 интраназално като профилактика, други животни са получавали само плацебо. След това животните са поставени в контакт с Covid-19. Пет дни по-късно изследователите установяват статистически значимо намаляване на вирусната РНК в проби при животни от групата на INNA-051 в сравнение с групата на плацебо. Ако тестовете за токсичност са задоволителни и властите се съгласят, компанията казва, че може да започне клинични проучвания след четири месеца.

DOI: 10.1101/2020.09.25.309914

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.