Проучва се назален спрей за профилактика на Covid

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Австралийската биотехнологична компания Ena Respiratory заяви, че нейният спрей за нос значително намалява нивата на вируса Covid-19 в носа и гърлото в проучване при животни.

Лечението може потенциално да подобри отговора на имунната система и срещу обикновена настинка и грип.

Както ENA Respiratory информира, назалният спрей съдържа веществото INNA-051, синтетичен агонист на Toll-подобни рецептори 2 и 6 (TLR 2/6). TLR са важни структури във вродената имунна система. Например, те разпознават компонентите на вируси и бактерии и по този начин могат да задействат вериги на биохимични реакции, които служат за предпазване от тези патогени. Работата по спрея за нос е започнала преди пандемията от коронавирус.

INNA-051 е синтетична малка молекула, която се прилага самостоятелно чрез назален спрей веднъж или два пъти седмично.

INNA-051 е тествана срещу Covid-19 при опити с животни. Някои от тестваните животни са получавали INNA-051 интраназално като профилактика, други животни са получавали само плацебо. След това животните са поставени в контакт с Covid-19. Пет дни по-късно изследователите установяват статистически значимо намаляване на вирусната РНК в проби при животни от групата на INNA-051 в сравнение с групата на плацебо. Ако тестовете за токсичност са задоволителни и властите се съгласят, компанията казва, че може да започне клинични проучвания след четири месеца.

DOI: 10.1101/2020.09.25.309914

Реклама
либрето банер

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

реклама

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.