Нагласите на пациента и фармацевта, както и ползите от изписване и употреба на екстемпорални лекарствени форми

Нагласа Пациенти Фармацевти Екстемпорални Форми

Екстемпоралните лекарствени форми са една от най-характерните черти на фармацевтичната професия. С напредване на фармацевтична-та промишленост обаче, те постепенно биват измествани от готовите лекарствени форми.

Станислава Иванова и сътрудници1 провеждат анонимно анкетно проучване сред магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, работещи в аптеки от открит тип на територията на град Варна, с цел събиране на максимално обективна и изчерпателна информация относно употребата и ползите от екстемпорални лекарствени форми. Проучването е проведено през август 2019 г.

В изследването е използван социологически метод – проведена е пряка анонимна индивидуална анкетна карта на хартиен носител сред 11 магистър-фармацевти и 18 помощник–фармацевти, работещи в 7 от 9 аптеки, в които се приготвят екстемпорални лекарствени форми, на територията на град Варна.

Резултатите показват, че по-често екстемпоралните лекарствени форми се приготвят от помощник-фармацевтите – 62%, следвани от магистър-фармацевтите – 38%.

Възрастовата група, за която най-често се изписват екстемпорални лекарствени форми, е тази на възрастните (18-65 г.) – 29%, и децата (2-11 г.) – 28%, следвани от групите на бебета и кърмачета (до 1 г.) – 22%, юношите (12- 17 г.) – 12%, и възрастните (над 65 г.) – 9%.

Анализът на нагласата на пациентите към употребата на екстемпорални лекарствени форми според професионалното мнение на фармацевтите показва че, по-голямата част от пациентите са доволни и положително настроени към тези лекарствени форми – 73%, 24% имат неутрална нагласа, а само 3% са отрицателно настроени. 90% от пациентите са готови да използват отново, при нужда от лечение, екстемпорални лекарствени форми.

Авторите на проучването заключават, че трите най-често приготвяни екстемпорални лекарствени форми в аптеките са:

 1. Течни лекарствени форми – емулсии, суспензии, лосиони, капки за нос;
 2. Унгвенти и кремове за дермално приложение;
 3. Прахове.

Също така в аптеките продължават да се приготвят супозитории, глобули и сиропи.

Анкетираните фармацевти констатират, че основните предимства на екстемпоралните лекарствени форми сравнение с готовите лекарствени продукти са: индивидуализирана терапия, точно дозиране и изчистен състав от към помощни вещества.

Ключов момент и основно предимство на лекарствените форми, приготвени ex tempore е, че те са изцяло ориентирани към конкретния пациент и неговото специфично заболяване.

Библиография:

 1. Ivanova S, Aleksandrova D, Lambev M, Hristova A. TRENDS IN THE USE OF EXTEMPORANEOUS DOSAGE. 2019:125-129. http://dx.doi.org/10.14748/vmf.v8i0.6403
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.