mRNA ваксини срещу COVID-19: EMA не открива връзка с автоимунен хепатит

ема нови лекарства

Комитетът за оценка на риска в проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) на EMA заключи, че наличните доказателства не подкрепят причинно-следствена връзка между ваксините Comirnaty и Spikevax срещу COVID-19 и много редките случаи на автоимунен хепатит (AIH).

AIH е сериозно хронично възпалително състояние, при което имунната система атакува и уврежда черния дроб. Признаците и симптомите на автоимунен хепатит варират от човек на човек и могат да включват пожълтяване на кожата (жълтеница), натрупване на течност в краката (оток) или корема (асцит) и стомашно-чревни симптоми.

Оценката на комисията се основава на данни от медицинска литература, случаи на AIH, спонтанно докладвани в базата данни EudraVigilance и допълнителни данни и анализи, предоставени от притежателите на разрешения за употреба.

PRAC заключи, че наличните доказателства понастоящем не налагат актуализиране на информацията за продукта на ваксините.

EMA ще продължи да следи отблизо всички нови доклади за състоянието и ще предприема подходящи мерки, ако е необходимо.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.