Одобрение на EK за четвърто антитяло срещу мигрена

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
мигрена ново лекарство

Европейската комисия даде одобрение на Lundbeck за моноклоналното антитяло ептинезумаб (Vyepti®) за профилактика на мигрена. Не се инжектира подкожно от самия пациент, както е при вече наличните лекарствени продукти, а се влива венозно.

Ептинезумаб е показан за профилактика на мигрена при възрастни с поне 4 мигренозни дни на месец.

Ептинезумаб е антитяло на рекомбинантен хуманизиран имуноглобулин G1 (IgG1), който се свързва с α- и β-формите на лиганда на човешки пептид, свързан с гена за калцитонин (calcitonin gene related peptide, CGRP) с нисък пикомоларен афинитет (съответно 4 и 3 pM Kd).

Ептинезумаб възпрепятства активирането на CGRP рецепторите и по такъв начин каскадата надолу от физиологични събития, свързани с начало на мигренозните пристъпи. Ептинезумаб инхибира α и β-CGRP-медиираното неврогенно възпаление и вазодилатация. Ептинезумаб e силно селективен (> 100 000 пъти спрямо сродните невропептиди амилин, калцитонин, адреномедулин и интермедин).

https://www.creativebiolabs.net/eptinezumab-overview.htm

Действа според същия принцип на действие като трите други антитела, които вече са налични за профилактика на мигрена : еренумаб (Aimovig® от Novartis и Amgen), галканезумаб (Engality® от Eli Lilly) и фреманезумаб (Ajovy® от Teva).

Въпреки това, докато всички те могат да се прилагат подкожно от самия пациент в подкожната мастна тъкан с помощта на предварително напълнена писалка или спринцовка след подходящо обучение, ептинезумаб се влива венозно. Антитялото е формулирано като концентрат за инфузионен разтвор. Приложението се извършва на всеки три месеца и отнема около 30 минути.

Производителят Lundbeck демонстрира ефикасност и безопасност в проучванията PROMISE 1 и 2 с около 2000 пациенти. Участниците в PROMISE-1 са имали епизодични мигрени, тези в PROMISE-2 са имали хронични мигрени, а някои също са имали главоболие при прекомерна употреба на болкоуспокояващи. Те са получили 100 или 300 mg ептинезумаб. Според Lundbeck ефектът е бил видим още на първия ден след приложението. Най-честите нежелани реакции са назофарингит и реакции на свръхчувствителност към инфузията.

Реклама
либрето банер

реклама

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.