Взаимодействие с повишено внимание: ацетилсалицилова киселина и метамизол

метамизол ацетилсалицилова киселина взимодействия

Едновременният прием на метамизол и ацетилсалицилова киселина (АСК), може да доведе до намаляване на ефекта на АСК върху агрегацията на тромбоцитите. Комитетът по фармакологична бдителност на EMA (PRAC) потвърди, че това взаимодействие се случва по „клинично значим начин“.

Метамизолът е често търсен и отпускан аналгетик. Най-сериозният му страничен ефект е нарушение на кръвообразуването – агранулоцитоза. Но този добре познат и много рядък страничен ефект не е единственият обсъждан риск за безопасността във връзка с метамизол.

В началото на 2020 г. Комитетът по фармакологична бдителност (PRAC) на EMA разгледа по-отблизо взаимодействието между АСК и метамизол. Комитетът стигна до заключението, че едновременният прием на АСК и метамизол намалява инхибирането на тромбоцитната агрегация от АСК по клинично значим начин. Координационната група за децентрализирани и процедури по взаимно признаване (CMDh), която отговаря за промените в националните одобрения, се съгласи с препоръката на PRAC.

Доказано е, че метамизолът премахва инхибирането на тромбоксан А2 от ацетилсалициловата киселина.

Информацията за продукта е коригирана

В резултат на това информацията за продуктите, съдържащи АСК в ниски дози е коригирана. В Кратката характеристика можете да прочетете:

Когато отпускате АСК и метамизол едновременно, е добре да препоръчвате на пациентите да приемат АСК поне 30 минути преди метамизола. Не е ясно обаче дали и до каква степен такъв подход може да предотврати потенциални взаимодействия при продължителна употреба.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.