Метамизол-индуцирано увреждане на черния дроб

метамизол черен дроб

Метамизол е неопиоидно производно на пиразолон с мощни аналгетични, антипиретични и слаби противовъзпалителни свойства.

Наскоро идентифицираната нова информация за увреждане на черния дроб предизвика пълен преглед на данните във връзка с потенциала на метамизола да причини лекарствено-индуцирано увреждане на черния дроб (DILI).

По време на прегледа Комитета за оценка на риска в областта на фармакологичната бдителност (PRAC) на EMA разгледа информация от всички налични източници, включително доклади за нежелани лекарствени реакции и изследвания, публикувани в научната литература. Наблюдавано е увреждане на черния дроб предимно с хепатоцелуларен модел с начало от няколко дни до месеци след започване на лечението.

Признаците и симптомите включват повишени серумни чернодробни ензими със или без жълтеница, често в контекста на други реакции на свръхчувствителност към лекарството (напр. кожен обрив, кръвни дискразии, треска и еозинофилия) или придружени от характеристики на автоимунен хепатит. При някои пациенти чернодробното увреждане се повтаря при повторно приложение.

Механизмът на метамизол-индуцирано увреждане на черния дроб не е ясно изяснен, но наличните данни показват имуноалергичен механизъм. Като цяло, лекарствено-индуцираното увреждане на черния дроб може да прогресира до потенциално сериозни резултати, като остра чернодробна недостатъчност, изискваща чернодробна трансплантация. Въз основа на кумулативния маркетингов опит с метамизол от почти 100 години и степента на експозиция на пациента на лекарството, се смята, че появата на чернодробно увреждане поради метамизол е много рядко, но точната честота не може да се определи.

Ранното разпознаване на потенциално чернодробно увреждане от употребата на метамизол е от съществено значение. Пациентите трябва да бъдат обучени да внимават за симптоми на потенциално чернодробно увреждане и да бъдат насърчавани да спрат употребата на метамизол и да посетят лекар, ако се появят такива симптоми. На здравните специалисти се препоръчва да оценяват и наблюдават чернодробната функция при пациенти с признаци и симптоми, предполагащи някакво чернодробно увреждане. Повторното излагане на метамизол не се препоръчва в случай на предшестващ епизод на чернодробно увреждане, настъпил по време на лечението с метамизол, за който не е установена друга причина за чернодробно увреждане.

КХП и листовките на продуктите, съдържащи метамизол, ще бъдат актуализирани с наличната информация.

Източник: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/dhpc/metamizole-risk-drug-induced-liver-injury

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.