Merck в споразумение с Debiopharm за терапия на рак на главата и шията на стойност 1 млрд. долара

merck

Германската научно-технологична компания Merck сключи споразумение с Debiopharm за разработване, лицензиране и комерсиализацията на xevinapant / ксевинапант, терапия, която в момента се проучва за напреднал плоскоклетъчен карцином на главата и шията.

Сделката предоставя на Merck изключителни глобални права, като Debiopharm ще получи предварително 188 милиона евро и до 710 милиона евро през следващи етапи.

Xevinapant е перорално лечение, което инхибира протеините на апоптозата и е единственото лекарство в своя клас в късен етап на клинична разработка.

Проучване във фаза II съобщава, че ксевинапант плюс химиорадиотерапия намаляват риска от смърт с 51% спрямо стандартните грижи.

Друго проучване във фаза III, проучването TrilynX (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04459715), изследва ксевинапант в комбинация с химиотерапия на основата на платина и интензитет-модулирана лъчетерапия при пациенти с рак на главата и шията.

През 2015 г. от рак на главата и шията в световен мащаб са засегнати повече от 5,5 милиона души (на устната кухина 2,4 милиона, на “гърлото” 1,7 милиона и 1,4  милиона ларинкса), и е причинил над 379 000 смъртни случая (на устната кухина 146 000, на “гърлото” 127 400, на ларинкса 105,900). Заедно те са седмия най-често срещан рак и девети по смъртност. Обичайната възраст при поставянето на диагнозата е между 55 и 65 години.  Средната 5-годишна преживяемост в развитите страни е между 42-64%.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.