Новото нормално в условията на пандемия

Разговаряме с маг.-фарм. Диляна Дончева за промените и проблемите, които се появиха в условията на пандемия и как това засегна фармацевтите, работещи на първа линия.

Как пандемията повлия на пациентите, посещаващи аптеката: с какви оплаквания и с какви очаквания най-често идват? Как се промени потреблението на лекарствени продукти, добавки и санитарни продукти през последните 9 месеца?

През месец март пациентите бяха притеснени и търсеха основно хранителни добавки с витамини и минерали, лични предпазни средства и дезинфектанти. В момента пациентите са изключително наплашени, като цяло голяма час от тях имат и по-сериозна симтоматика и търсят антибиотици и други лекарства по лекарско предписание /в социалните мрежи се публикуват и до днешен ден схеми за лечение,съдържащи лекарства, които трябва да се получават само срещу рецепта/. Използват се недопустимо голямо количество антибиотици. Има пациенти,които нямат никаква нужда ,но им е назначен, основно по телефона, само въз основа на положителен тест за Ковид или при пациенти, контактни на болен с Ковид инфекция. Мисля, че е необходимо сериозно преосмисляне на антибиотичната употреба,с оглед на бактериалната резистентност, особено към азитромицин, за който е известна голяма такава.

Доколко се повиши натовареността на аптеките в условията на пандемия?

Натовареността на фармацевтите е много голяма, заради големия поток от хора и голямото напрежение и натиск, който се създава от хора, желаещи да получат лекарство по лекарско предписание, за които нямат рецепта. Всеки ден в аптеката влизат хора с установен положителен тест или контактните им от първи ред. Колегите работят с изключително голям риск от заразяване.

Увеличи ли се търсенето на фармацевтични грижи в ситуацията с COVID- 19, в сравнение с периода преди пандемията?

Пациентите в тези условия имат нужда от повече грижа и консултация. В много случай не могат са се свържат и с личния си лекар и се обръщат за консултация и помощ в аптеката.

Изградили ли сте във вашата аптека протокол/начин за предоставяне на фармацевтични грижи на пациенти с Covid или съмнение за такъв и смятате ли, че трябва/ше да се създадат такива унифицирани протоколи, валидни за всички аптеки в условия на пандемия?

Нямаме такъв протокол, но мисля,че е добра идея.

Днес, в чужбина фармацевтичните грижи се превръщат в нов тип допълнителни услуги – фармацевтични грижи или услуга с добавена стойност в аптеката, т.е. наблюдение на пациент, закупил лекарството от аптеката, през целия период на приемане на това лекарство за допълнителни консултации, странични ефекти, промени в дозата. Как е положението тук? Има ли шанс да се развиваме в тази насока?

Има средно около 10 пациента, на които проследявам състоянието по вайбър, и с телефонни разговори, т.е. почти всеки ден те ми изпращат информация как се чувстват, има ли промяна в симптоматиката, какво и как приемат и как да продължат. Мисля, че за пациентите е много полезно и се чувстват по-спокойни.

В европейските аптеки фармацевтите имат право не само да отпускат, но и да поставят ваксини. Мислите ли, че българските аптеки ще се интересуват от такава услуга?

Аз лично не бих поставяла ваксина, но трябва да се вземе по -широко мнение от колегите.

Доколко фармацевтите работят в колаборация с лекарите, назначили терапия на съответен пациент? Случва ли се да обсъждате терапии с лекуващите лекари?

Получаваме обаждане от личните лекари, основно когато ние искаме да разговаряме с тях. Питаме ги защо пациентите нямат рецепта, а те ни казават, “ама как ще идват при нас, те може да са с Ковид”! А в същото време те са при нас и ние пипаме техните телефони, за да говорим с лекаря. Оценявам високо труда на всеки медицински специалист, но мисля, че всеки трябва да си върши работата. Имаме доста случай на серизно пострадали пациенти след телефонно лечение. Смятам, че ако личния лекар не иска да ги прегледа, трябва да ги насочи и организира как и кой да ги прегледа. Назначаването на сериозни лекарства без преглед е порочна практика и не трябва да се насърчава. Мисля, че личните лекари имат ресурс да организират по някакъв начин преглед на пациент със сериозна симтоматика. Това трябваше да бъде организирано преди да има толкова болни.

Ще реши ли важни проблеми евентуалната електронна рецепта? Какви проблеми би решила и какви проблеми би донесла за аптеките?

С електронната рецепта ще се вижда черно на бяло кой какво е изписал и на кого. Мисля, че колегите биха имали полза, защото ежедневните разяснения, че трябва да има и да се носи рецепта за всяко лекарство по лекарско предписание изтощава фармацевтите.

Желая на всички колеги фармацевти и лекари здраве и сила, за да се справим всички заедно с тажи тежка ситуация.

Маг.-фарм. Дончева, като част от кампанията на “Pharmacy Heroes”.
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.