Маг.-фарм. Любима Бургазлиева: Да си председател е временно, да си магистър-фармацевт е призванието на живота ти

На 7.02.2020г. предстои VI-тия отчетно-изборен конгрес на БФС. Магистър-фармацевт Любима Бургазлиева е кандидат за следващ председател на съюза и попитахме как вижда развитието на съсловието през следващите три години.


Остават броени дни до VI-ти отчетно-изборен конгрес на БФС, каква е била досегашната Ви роля в БФС и какво Ви мотивира да се кандидатирате за председател на организацията?

Аз съм един от многото колеги, които учредихме регионалните фармацевтични колегии и после участвах и в Учредителния конгрес в НДК през 2007 година. Бях избрана в Управителния съвет на БФС в първия и в третия мандат, а в останалото време градихме доброто име на Бургаската колегия. Вече втори мандат съм председател на РФК Бургас.

Участвах в състава на Експертния съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти при ИАЛ и в Комисията по преговорите с НЗОК за ред и условия за сключване на договори с аптеките.

Заедно с колегите съм винаги, на фронта на събитията – или на гишето в аптеката, когато има нов договор с НЗОК, или борим компютърните недоразумения, когато някой се обади, че въвеждането на нова система дава проблем за работата. Правихме протести, съдихме институции. Работила съм като редови фармацевт в почти всички звена – както в открита аптека, така и в болнична аптека, в склад за дистрибуция на лекарства, така че познавам проблемите на съсловието от първа ръка. След като завърших и право през 2008 година, започнах да защитавам колеги-фармацевти от всевъзможни административни и подобни бюрократични несполуки, така че мога да кажа, че имам изключително широк поглед върху проблематиката на професията.

Като към казаното дотук, добавим и подкрепата, която получих от семейството, приятели и колеги, които ме приемат за достойна да поема ръководството на Съюза в предстоящия мандат, решението да се кандидатирам за мен не беше трудно.

В Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и в Устава на БФС правата и задълженията на председателя на Управителния съвет на БФС са дефинирани със сух административен текст. За мен е важно да съживим тези думи, да им придадем обем, да им вдъхнем живот, защото най-сериозните критики от колегите по места спрямо централното ръководство са били в посока на това, че председателят и членовете на централните органи са някак високо и някак чужди за проблемите, които имаме всеки ден. Както казах, аз съм една от всички редови фармацевти и за мен най-голямото предизвикателство, но и най-голяма наслада, ще бъде да сведа колегите от „горе“ до начина на говорене и мислене на колегите зад гишето на аптеката, на бюрото в администрацията или въобще, на редовия магистър-фармацевт.

Използвам, че ме питате, да кажа и това, че очакването за председателя е да бъде изразител на общите теми, на общите желания, да бъде „пръв сред равни“, посочен от същите тези свои колеги да ги представлява, но и да се грижи за тях. Да си председател е временно, да си магистър-фармацевт е призванието на живота ти. Аз съм горда да съм магистър след своите колеги!

В същото време, председателят, заедно с всеки изявен колега-член на Управителния съвет или на регионалните структури, следва да дава добрия пример и да води цялата колегия към новостите, които ни представя живият живот. По времето, когато учредявахме Съюза, се запознах с протоколи от заседанията на едновремешния Съюз на кондиционерите и ми се ще да вземем добрия пример от тях: Те са били част от интелигенцията, която е тласнала България към икономическия растеж от 30-те години на миналия век, именно защото са били напредничави, образовани и заинтересувани да създават възможности и да дават пример в обществото. Нека магистър-фармацевтите сме пример за сплотеност, за единомислие в полза на пациента, но и в полза и в защита доброто име на професията!

Как си представяте/виждате развитието на БФС през следващите 3 години?

В две противоположни посоки: Горе и долу.

„Горе“ означава, че под мое ръководство Управителният съвет трябва да работи като представителен орган на различните групи фармацевти-представители на аптеки, болнична фармация, академична общност, производство, фармацевтични представителства, клинични проучвания. Управителният съвет следва да изпълнява функциите на надзорен орган, като съвет на старейшините, които да одобряват или не представените от председателя или от специално оторизирани или назначени отговорници по проекти и да следят за осъществяването им. Необходими са промени в посока засилване на участието на Съюза като съсловна организация по отношение на официално потвърждение на професионалната правоспособност, независимо от това къде е придобита дипломата за висше образование по фармация. Това значи, че за да практикува в регулирания сегмент на професията, фармацевтът трябва да бъде одобрен от БФС за това чрез специална процедура, включваща изпит за признаване на правоспособност. Веднага ще предприема мерки за включването на представител на БФС в състава на Надзорния съвет на НЗОК. Трябва да се засили сътрудничеството с Българската асоциация на помощник-фармацевтите в посока разписване в нормативен акт на правата и задълженията на помощник-фармацевтите. За да е ясно занапред и да няма търкания между нас!

„Горе“ означава и да положим усилия членовете на висшето ръководство да са много по-често сред колегите и да търсят какви са проблемите, а не само да чакаме някой да ни сезира. Това означава и да правим целенасочени обучения на колегите по места как да бъдат ефективни членове на съюза.

Другата посока, „долу“, е опит да образоваме нашите колеги за предизвикателствата, които срещат и успешно решават колегите ни в страните от Европейския съюз и извън него. Това ще са набор от мероприятия, които да дадат възможност и достатъчно капацитет на колегите да участват във всякакви проекти – от образователни, през имиджови, до инвестиционни проекти по програмите за развитие на бизнеса на Европейския съюз. Затова и дефинирам проектното развитие на Съюза като един от приоритетите на мандата си.

В заключение, всички тези мерки трябва да доведат до написване и приемане на нов отделен закон за аптеките, в който да се отделят дистрибуторите, аптеките и дрогериите от регулацията на лекарствата. Целта е проста: да се разпишат стабилни и политически подкрепени правила за развитие на лекарствоснабдяването като преотстъпена държавна дейност на частни оператори – както са нотариусите. Ясен държавен приоритет, ясни правила за влизане в системата и ясни послания до пациентите: Ние, вашите магистър фармацевти, сме тук, за да ви пазим от случайни грешки в лекарствената терапия и да защитим вашите и обществените пари от неблагоразумен разход, което ще ви струва точно толкова и толкова! Това е и ясен ангажимент от наша страна към обществото.

Имам ясна цел: да подготвя съсловието да вземе в ръцете си грижата за самите себе си и така косвено и за пациента!

Аз не съм мениджър-парашутист, не съм теоретик – аз съм една от всички нас, аз съм практик-прагматик и съм готова да работя с всеки, който споделя тази визия за съсловието! Ако не мисли като нас, ще се видим на бойното поле. Битките не ме плашат, доказала съм го!

Заемали сте няколко много важни длъжности – коя от тях е била най-голямо предизвикателство и чувствате ли се подготвена за председател на БФС?

“Участието ми в управителния съвет през 2007-2010г. като първа по рода си организационна структура беше доста отговорно и ми помогна да придобия умения за общуване с колегите не само в професионален, но и в личностен план. От друга страна, работата ми като председател на УС на Бургаската колегия, близкият поглед върху проблеми от различно естество, необходимостта от контакти с държавната и общинска администрация разшириха познанията ми за начините, по които тези проблеми могат да бъдат решени, или поне как да поставя началото на решаването им.

Едно е да заявиш, че ставаш, друго е да ти идва отвътре и да си се школувал. Аз се постарах немалко да квалифицирам себе си и уменията си да дефинирам общите цели, да мотивирам хората около себе си, но не и на последно  място да ги водя! Когато дойде моментът за действие, аз не заповядвам „Напред!“, аз винаги се впускам със: „След мен!“ Мисля, че заедно ще се справим!”

Има ли нещо в досегашното управление, което смятате, че задължително трябва да се промени и/или нещо, което със сигурност трябва да се продължи от следващото управление?

“Изключително важно е да се продължат успешните проекти на досегашните ръководства на БФС! Много добра практика стана изнасянето на  разширените управителни съвети при домакинството на различните регионални колегии. В същото време ще настоявам за планово посещение на всички колегии по места със срещи с колегите, при това не за целия мандат, ами за няколко месеца. Какво прави председателят в офиса в София? Мястото му е всеки ден сред колегите в Лом, в Средец, в Пловдив, в Павел Баня, в Петрич. Както казах, в рамките на няколко месеца да се посетят всички колегии, да се определи кръгът от най-важни за решаване въпроси. Решаването им следва да се осъществи и с помощта на колегите и чрез връзки с другите съсловни организации по места, задължително да се търси съдействие от местните власти.

Необходимо е засилено медийно представяне на проектите, осъществяването на които съсловната организация си поставя за цел. За мен, ако искаме да свършим добре работата си, медиите трябва всяка седмица да коментират проблемите и решенията, които фармацевтите предлагат или пък вече реализират по места!

Нужно ни е много по-сериозно проникване на представителите на Съюза в политическите формации, защото това е моделът за политическо лобиране; в държавните институции и не на последно място да прегледаме какво можем да извлечем от членството си във Фармацевтичната група на Европейския съюз и Световната фармацевтична федерация, където БФС членува и плаща членски внос.

Като казах членски внос, трябва много ясно да се разбере, че членството на БФС в Българската организация по верификация трябва да се преориентира от изпълнителско в печелившо за нас! Не БОВЛ да ни казва какво да правят аптеките, а аптеките да диктуват на БОВЛ как да се организира процесът на верификация така, че да е в полза не само на производителите, но и на фармацевтите в аптеката, на собствениците на аптеките и на пациента, в крайна сметка. В момента цялата логика там е силно сбъркана!

Говори се, че има дестабилизация в БФС. Смятате ли, че може да сте фигурата, която да обедини съсловието?

“Според мен, усещането за дестабилизация идва от несигурност в информационната среда. Независимо от многото предприети и осъществени проекти на досегашното ръководство, малка част от тях достига до колегите, те се чувстват изолирани от процесите, не усещат своето участие. Скорошен пример е нежеланието на УС на БФС да съдейства за обезпечаване на разходите за включване и поддържане на съответствието на дейността на аптеките със системата за верификация. Не само, че ръководството на съюза не трябваше да се крие или да дава години наред неясна информация, ами трябваше да застане като флагман в челото на справедливите протести на колегите и да реализира ползи за всички нас! За мен това е един срамен период от житието на Съюза, не бих го допуснала и застанах заедно с колегите си на протест, дори срещу мълчанието на централното ръководство. Такива кризи, вместо да се използват за ловене на риба в мътни води, са идеални за сплотяване на съсловието и за постигане на години наред мечтани резултати! Да, мога да кажа, че бих използвала всяка криза за авантаж, както и ще се постарая да не стигаме до кризи, а с превантивни мерки, които споделих по-нагоре, да постелем един мек и уютен килим, по който да върви българската фармация. Знам как и разчитам на екипа, който Конгресът ще ми назначи по време на изборите!”

Какви биха били главните Ви приоритети на евентуален управленски мандат?

“Първи приоритет – да съживим Българския фармацевтичен съюз. Втори приоритет – да направим нова, стабилна и адекватна правна рамка за практикуване на професията. И, ясни правила! Всичко останало са задачи, които трябва да изпълним, за да постигнем основните приоритети.

По пътя на изпълнението на тези задачи ще говорим с хората за ролята на фармацевта в обществото, за ролята на аптеките в контекста на националната здравна система, в аспекта на националната сигурност, в аспекта на мерките за превенция. Ще говорим защо лекарят и фармацевтът задължително за разделени и в кое от тяхното професионално противоборство е скрита ползата за пациента. Тук автоматично се отварят темите за електронното здравеопазване, за генеричното предписване, за правото на фармацевта да замени лекарствен продукт или пък дори напълно да го спре! Други задачи, които ще трябва да решим, са правомощията на различните видове служители в аптеките и дрогериите – защо например, дрогерии не се управляват само от фармацевти?! Защо трябва да има магистри винаги в аптеката и защо техническите лица в аптеките трябва да са помощник-фармацевтите. Веднага можем да си говорим за Единните държавни изисквания и как Съюза участва в регулацията на броя студенти по фармация в държавна поръчка, броя на студентите за помощник фармацевти и дали не следва студентите да правят стаж в различните звена на лекарствоснабдяването още от първи курс? Трябва ли университетите да плащат на колегите фармацевти, които осъществяват менторство на студенти? Дали учебните програми не следва да включат и други умения, които търсим като работодатели, но не откриваме в новозавършващите колеги. Темите са много, но приоритетите ни трябва да са посочените от мен два – жив съюз и читава правна основа!

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.