Lumykras на Amgen получи условно разрешение за употреба от ЕК

amgen придобива five prime theurapeutics

Европейската комисия (ЕК) издаде условно одобрение за пускане на пазара на Lumykras/Lumakras (sotorasib) на Amgen, който като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД; NSCLC ) с KRAS G12C мутация и с прогресия на заболяването след най-малко една предходна линия на системна терапия.

Соторазиб е селективен инхибитор на KRAS G12C (хомолог на вирусния онкоген на саркома на Kirsten при плъхове), който се свързва ковалентно и необратимо с уникалния цистеин на KRAS G12C. Инактивирането на KRAS G12C от соторазиб блокира сигнализирането и преживяемостта на туморните клетки, инхибира клетъчния растеж и допринася селективно за апоптоза при тумори с KRAS G12C, онкогенен драйвър на туморогенезата.

Препоръката за одобрение, издадена от Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) и последващото одобрение от ЕК са въз основа на положителни резултати, предоставени от фаза 2 CodeBreaK 100 NSCLC клинично изпитване.

Програмата за клинично развитие на CodeBreaK за лекарството соторазиб е предназначена да изследва пациенти с NSCLC с напреднал солиден тумор с мутация KRAS G12C.

Към днешна дата проучването е най-мащабното, проведено за пациенти с диагноза KRAS G12C мутация. Отчитайки приблизително 84% от 2,2 милиона нови диагнози за рак на белия дроб всяка година в световен мащаб, KRAS G12C е една от най-честите драйверни мутации в NSCLC. Около 13-15% от европейските пациенти, носители на NSCLC, имат мутация.

Най-честите нежелани реакции са диария (34%), гадене (25%) и умора (21%). Най-честите тежки (степен ≥ 3) нежелани реакции са повишена ALT (5%), повишена AST (4%) и диария (4%). Най-честите нежелани реакции, водещи до окончателно прекратяване на лечението, са повишена ALT (1%) и повишена AST (1%), и лекарствено индуцирано чернодробно увреждане (1%). Най-честите нежелани реакции, водещи до промяна на дозата, са повишена ALT (6%), диария (6%), повишена AST (6%), гадене (3%), повишена алкална фосфатаза в кръвта (3%) и
повръщане (2%).

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.