Положителни резултати от проучване фаза III за tirzepatide при диабет тип 2

lilly тирзепатиде диабет тип 2

Lilly обяви положителни първи данни от две проучвания фаза III, показващи, че тирзепатид / tirzepatide е довел до значително намаляване на HbA1c и намаляване на телесното тегло спрямо изходното ниво при хора с диабет тип 2.

Положителните резултати от проучванията демонстрират потенциала на тирзепатид да понижи HbA1C и телесното тегло при хора с диабет тип 2, които са в етап на своето лечение, когато биха преминали към инжекционна терапия.

В 52-седмичното проучване SURPASS-3 най-високата доза тирзепатид (15 mg) намалява HbA1C с 2,37% и телесното тегло с 12,9 kg (13,9%) спрямо HbA1C с 1,34% и наддаване на тегло от 2,3 kg с инсулин деглудек.

Тирзепатид е нов изследван глюкозозависим инсулинотропен полипептид (GIP) и GLP-1 рецепторен агонист, който интегрира действията на двата инкретина в една молекула, представлявайки нов клас лекарства, изследвани за лечение на диабет тип 2. GIP е хормон, който може да допълни ефектите на GLP-1 рецепторните агонисти. В предклинични модели е показано, че GIP намалява приема на храна и увеличава енергийните разходи, поради което води до намаляване на теглото, а когато се комбинира с агонист на GLP-1 рецептор, може да доведе до по-големи ефекти върху глюкозата и телесното тегло.

NCT03882970

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.