Респираторната система е анатомичната система на организма, която участва в газовата обмяна. Молекулите на кислорода и въглеродния диоксид пасивно, чрез дифузия, се обменят между външната газова среда и кръвта. Този процес на газов обмен протича в алвеолите. Когато дишаме, ние вдишваме кислород и издишваме въглероден диоксид. Дишането се осъществява като вдишваме въздух през устата и носа. Той след това преминава през ларинкса (където се образуват звуковите сигнали) и трахеята, която представлява хрущялна тръба, навлизаща в гръдния кош. Трахеята се разклонява на два големи отдела и пренася въздуха в двата бели дроба. Всеки бронх след това се разделя като формира бронхиални тръби на все по-малки и по-малки тръбички, наречени бронхи. Бронхиалните тръби водят директно до белите дробове, където се свързват с малки сакове, наречени алвеоли. В белите дробове на възрастен индивид има около 300 милиона алвеоли с обща повърхност от 160 м2, което представлява най-голямата повърхност за газов обмен между околната среда и човешкото тяло. Диафрагмата е основен мускул на диахателния процес. Когато диафрагмата се съкращава и слиза на долу, гръдния кош се разгъва и органите в коремната кухина потъват надолу. В резултат се получава по-голям гръден обем и отрицателно налягане (в сравнение с атмосферното налягане) и по този начин въздуха навлиза в белите дробове. Когато диафрагмата се отпусне, гръдния кош се свива в резултат на естествена еластичност на белите дробове и въздухът се издишва навън.

 Кръвта преминава през капилярите, като отдава въглеродния диоксид през капилярната стена към алвеолите и поема кислорода от тях. Бронхите и трахеята са покрити с цилии, които имат вълнообразно движение, като по този начин придвижват мукуса към фаринкса, където той или се изкашля, или поглъща. Мукусът улавя и задържа прашинките, микробите и други частици, които са достигнали до белите дробове.

Диафрагмата е мускул, разположен под белите дробове и разделящ гръдния кош от коремната кухина. Чрез движения надолу осигурява повече пространство за вдишване на въздух и увеличаване обема на белите дробове. Когато се отпуска, обемът на белите дробове намалява и въздуха се издишва от тялото.

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.