Лекарства и фоточувствителност

Редица лекарства могат да направят кожата по-чувствителна към UV лъчите или да предизвикат фотоалергични или дори фототоксични реакции. Ако пациент приема подобно лекарство, той трябва да бъде информиран за риска и за необходимостта да се защитава адекватно от слънчевите лъчи.

Фототоксичност и фотоалергия

Фототоксичните реакции не са имунологични и следователно теоретично могат да се появят при всеки човек след първото излагане на фотосенсибилизатора. Предпоставки са достатъчна доза на веществото и облъчване със съответния спектър светлина, обикновено ултравиолетова А (UV-A: 320 до 400 nm), рядко ултравиолетова B (UV-B: 280 до 320 nm) или видима светлина (400 до 780 nm).

За възникване на фотоалергични реакции е необходимо взаимодействието на три фактора – фотосенсибилизатор, светлина и имунологична памет. Те представляват реакции на забавена кожна свръхчувствителност и се наблюдават само при предварително сенсибилизирани индивиди. Фотоалергичните дерматити възникват след контакт с фотосенсибилизиращия агент или след неговото перорално или парентерално приложение. Механизмите, обуславящи фотоалергията, включват абсорбция на светлината от страна на хромофори (сенсибилизиращите агенти в кожата) и последващото им свързване с разтворими белтъци в кожата, в резултат на което се формират фотоалергени. 

Често обаче честотата на подобни реакции остава неопределена. За много лекарства те са класифицирани като „редки“, което означава, че зяасягат не повече от 1 до 10 на 10 000 пациенти. За други лекарства могат да са много чести, т.е. да засягат поне 1 на 10 пациенти, какъвто е случая с vemurafenib (лечение на меланом) и amiodaron (антиаритмично лекарство). 1

Принципната защита от слънце е от съществено значение, особено при продължително лечение с лекарства, предизвикващи фоточувствителност. Трябва да се носят дрехи, покриващи  максимална част от тялото или да се прилага слънцезащитен крем с висок слънцезащитен фактор (SPF). Tрябва да се избягва пряката слънчева светлина и не се препоръчва посещение на солариум. При необходимост, лекарството може да се смени с терапевтичен еквивалент, дозата да се намали или в случай на лекарство с кратък полуживот, приемът да се осъществява вечерта.

Както пероралните, така и локалните лекарствени форми могат да предизвикат  фоточувствителност. Например, през 2010 г. имаше сериозни предупреждения за случаи на форочувствителност при употребата на формите за локално приложение, съдържащи ketoprofen. 2  

Фотоалергични реакции са съобщавани и при локални проложение на diclofenac.3

Засегнати са много класове лекарства

Класически пример за лекарства, причиняващи фоточувствителност са диуретиците като hydrochlorthizaide, furosemide и indapamide. Съответните странични ефекти са известни още и за сърдечно-съдови лекарства като антиаритмичните amiodarone и quinidine, блокери на калциевите канали като nifedipine, amlodipine и diltiazem, АСЕ инхибитори като captopril и enalapril.3

Антихистамини като diphenhydramine и hydroxyzine също могат да направят кожата по-чувствителна към светлина, както и хормони като кортикостероиди, естрогени, прогестерони и ретиноиди като isotretinoin.

Редица психотропни агенти също могат да предизвикат фоточувствителност. Антипсихотици като chlorpromazine и fluphenazine, както и антидепресантите amitryptiline и clomipramine.

Хиперицинът в жълтия кантарион също може да предизвика фототоксични реакции, както показват многобройни експерименти с животни и in vitro експерименти. Хиперицинът дори се използва като фотосенсибилизатор при фотодинамичната терапия за лечение на рак. Според доклада на ЕМА, фоточувствителност може да се наблюдава едва след перорални дози от 1800 mg екстракт на ден в продължение на 15 дни, което значително надвишава препоръчителните дневни терапевтични дози.

Антималариините лекарства (chloroquine, quinine и hydroxychloroquine), както и някои антибиотици, по-специално сулфонамиди (sulfamethoxazole/trimethoprim, sulfasalazine), хинолони (ciprofloxacin, enoxacin, lomefloxacin, ofloxacin) и тетрациклини (tetracycline, doxycycline и др.).

Много цитостатици като fluorouracil и methotrexat също имат фотосенсибилизиращ ефект.

Библиография:

1.         Kim W ben, Shelley AJ, Novice K, Joo J, Lim HW, Glassman SJ. Drug-induced phototoxicity: A systematic review. Journal of the American Academy of Dermatology. 2018;79(6):1069-1075. doi:10.1016/j.jaad.2018.06.061

2.         Office P. European Medicines Agency confirms positive benefit-risk balance of topical formulations of ketoprofen Doctors to inform patients how to use these medicines appropriately. Office. 2010;44(July):0-1.

3.         Monteiro AF, Rato M, Martins C. Drug-induced photosensitivity: Photoallergic and phototoxic reactions. Clinics in Dermatology. 2016;34(5):571-581. doi:10.1016/j.clindermatol.2016.05.006

4.         Blakely KM, Drucker AM, Rosen CF. Drug-Induced Photosensitivity—An Update: Culprit Drugs, Prevention and Management. Drug Safety. Published online 2019. doi:10.1007/s40264-019-00806-5

5.         Moore DE. Drug-induced cutaneous photosensitivity. Prescrire International. 2000;9(48):117-122. doi:10.2165/00002018-200225050-00004

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.